12/12
780
5.48
Bloodivores
Postat de: lele0099
Adaugat la: 18/08/2022

Descriere

�n urm? cu 60 de ani, un caz ciudat de insomnie a lovit popula?ia, for?�ndu-i s? r?m�n? treaz? mai mult de o s?pt?m�n? �ntreag?. Victimele, complet lipsite de somn, au �nnebunit toate. Pentru a vindeca aceast? boal?, a fost produs un nou medicament, dar efectele secundare i-au transformat pe pacien?i �n vampiri. Omenirea a intrat �n r?zboi �mpotriva acestei noi specii ?i a triumfat, dar unii dintre vampiri au reu?it s? supravie?uiasc?. N?scut dintr-un om ?i un vampir, personajul principal Mi Liu, �Copilul speran?ei�, urmeaz? s? reprezinte noua speran?? care va avea cele dou? specii. Conduc?torul unui jaf de banc?, Mi Liu este arestat ?i transferat �ntr-o �nchisoare special? a Agen?iei Na?ionale de Ap?rare care monitorizeaz? vampirii. �ncerc�nd s? se elibereze cu Anji, Mi Liu este atacat de mon?tri ciuda?i ?i afl? c? loca?ia �nchisorii corespund locului de na?tere al vampirilor, vechea capital? �Ora?ul Albastru�. De ce sunt vampirii prin?i �n Blue Town? Ce sunt acei mon?tri ciuda?i care �i atac?? Eroii no?tri trebuie s? lupte pentru a rezolva aceste mistere. (Sursa: Emon prin ANN)

Credite

Ep.
Titlu
Tip
Postat