35/?
739
?
Diamond no Ace: Act II
Postat de: 911Andu
Adaugat la: 25/08/2022

Descriere

Terenul sfin?it al Stadionului Koshien este �c�mpul viselor�, unde ambi?iile juc?torilor de baseball din liceu devin realitate. Dup? ce a ie?it victorioas? la turneul de toamn? de anul trecut, echipa de baseball a Liceului Seidou ?i-a c�?tigat �n sf�r?itul dreptul de a concura acolo pentru prima dat? �n ?apte ani. Dincolo de turneul de prim?var? se profileaz? b?t?lia pentru a decide care este cea mai bun? echip? din na?iune - Summer Koshien. Av�nd �n vedere c? juc?torii din anul trei urmeaz? s? se retrag? dup? turneul de var?, echipamentele trebuie s? integreze experien?a seniorilor ?i poten?ialul noilor veni?i de a dep??i adversarii familiari ?i noi deopotriv? ?i de a c�?tiga r�vnitul titlu na?ional. �ntre timp, lan?ul Eijun Sawamura este la fel de hot?r�t ca �ntotdeauna s? c�?tige tricoul nr. 1 ?i s? preia pozi?ia de �as� de la rivalul s?u persistent, Satoru Furuya. �n timp ce echipa se preg?te?te pentru cea mai mare provocare de p�n? acum, Sawamura ?i Furuya continu? s? lupte pentru a-?i conduce echipa spre glorie ?i a venit vedeta jocului: adev?ratul �As. [Scris de MAL Rewrite]
Ep.
Titlu
Tip
Postat