24/?
132
?
Golden Time
Postat de: lele0099
Adaugat la: 04/08/2022

Descriere

Din cauza unui accident tragic, Banri Tada este lovit de amnezie, dizolv�nd amintirile din ora?ul natal ?i din trecutul s?u. Cu toate acestea, dup? ce s-a �mprietenit cu Mitsuo Yanagisawa, el decide s? m?rg? mai departe ?i s? �nceap? o nou? via?? la facultatea de drept din Tokyo. Dar chiar �n momentul �n care �ncepe s? se adapteze la via?a de facultate, frumoasa Kouko Kaga intr? dramatic �n via?a lui Banri, iar �nt�lnirea lor unei �nt�mpl?toare marcheaz? �nceputul. Dup? ce a aruncat o privire asupra vie?ii la facultate, Banri afl? c? se afl? �ntr-un loc nou ?i �ntr-o lume nou? � un loc �n care poate rena?te, poate avea noi prieteni, se poate �ndr?gosti, poate gre?i ?i cre?te. ?i pe m?sur? ce �ncepe s? descopere cine a fost, calea pe care a ales-o �l conduce c?tre o via?? orbitator de str?lucitoare pe care nu va dori s? nu uite niciodat?. [Scris de MAL Rewrite]

Credite

Ep.
Titlu
Tip
Postat