12/?
329
?
Isekai Yakkyoku
Postat de: lele0099
Adaugat la: 04/08/2022

Descriere

Cercet?torul medical de clas? mondial? Kanji Yakutani ?i-a pierdut sora mai mic? din cauza unei tumori cu ani �n urm? din cauza tratamentului ineficient. Pentru a onora mo?tenirea ei, el ?i-a dedicat cercet?rilor dezvolt?rii de noi medicamente pentru astfel de afec?iuni. Dar dup? cum a vrut soarta, el se suprasolicit? ?i moare la v�rsta de 31 de ani, doar pentru a primi o a doua ?anse la via?? �ntr-o alt? lume. C�nd se treze?te, Kanji se treze?te �n corpul unui b?ie?el de 10 ani pe nume Falma de M�dicis, fiul unei familii estimate de medici din Imperiul Sain Fleuve. Purt�nd semnul binecuv�nt?rii divine a unei zeit??i, Falma este capabil s? realizeze o art? divin? unic?, permi?�ndu-i s? creeze ?i s? reduc? orice substan?? cu cunoa?terea propriet??ilor sale chimice. Dup? ce a citit c�teva c?r?i de farmacologie, Falm? d? seama c? acest lume func?ioneaz? pe practici medicale similare ca �n cele mai vechi timpuri. El �nva??, de asemenea, c? medicina este un privilegiu exclusiv al nobilimii, priv�nd oamenii de r�nd de �ngrijire medical? adecvat?. Folosind cuno?tin?ele din via?a lui trecut? ?i abilit??i divine care i-au fost acordate, Falma se hot?r??te s? pun? medicamente la dispozi?ia celor care au nevoie de ea, indiferent de clas?. [Scris de MAL Rewrite]
Ep.
Titlu
Tip
Postat