26/26
586
8.34
Neon Genesis Evangelion
Postat de: SynoGrum
Adaugat la: 03/10/2022

Descriere

La cincisprezece ani dup? un eveniment cataclismic cunoscut sub numele de Al Doilea Impact, lumea se confrunt? cu o nou? amenin?are: fiin?e cere?ti monstruoase numite ��ngeri� invadeaz? Tokyo-3 c�te una. Omenirea nu poate s? se apere �mpotriva �ngerilor, �n ciuda utiliz?rii lor cele mai avansate muni?ii ?i tactici militare. Singura speran?? pentru salvarea omului st? �n m�inile NERV, o organiza?ie misterioas? condus? de rece Gendou Ikari. NERV opereaz? robo?i umanoizi gigan?i supranumi?i �Evanghelii� pentru a combate �ngerii cu arme avansate de ultim? genera?ie ?i bariere de protec?ie cunoscute sub numele c�mpurilor de teroare absolut?. La c�?iva ani dup? ce a fost abandonat de tat?l s?u, Shinji Ikari, fiul de 14 ani al lui Gendou, se �ntoarce �n Tokyo-3. Shinji trece printr-o lupt? intern? perpetu? �mpotriva traumei ad�nc �ngropate cauzate de pierdere a mamei sale ?i de neglijare emo?ional? pe care a suferit-o din partea tat?lui s?u. �ngrozit s? se deschid? c?tre altul, via?a lui Shinji este schimbat? pentru totdeauna odat? cu �nt�lnirea cu Misato Katsuragi, �n v�rst? de 29 de ani, un ofi?er NERV de rang �nalt care arat? o bun?tate matern? cu spiritul liber pe care nu a experimentat-o. ??niciodat?. Un atac devastator al �ngerului �l for?eaz? pe Shinji s? intre �ntr-o, �n timp ce Gendou ac?iune de adev?rat? ac?iune dezv?luie pentru a-?i invita fiul �napoi la Tokyo-3: Shinji este singur copil capabil s? piloteze eficient Evangelion Unit-01, un nou robot care se sincronizeaz? cu datele sale biometrice. �n ciuda traumei psihologice brutale provocate de pilotarea unui Evangelion, Shinji ap?r? Tokyo-3 �mpotriva amenin??rii angelice, f?r? s? ?in? seama de ma?ina?iunile �ntunecate ale tat?lui s?u. [Scris de MAL Rewrite]
Ep.
Titlu
Tip
Postat