12/?
765
?
One Punch Man
Postat de: lele0099
Adaugat la: 04/08/2022

Descriere

Saitama aparent neimpresionant are un hobby destul de unic: a fi un erou. Pentru a-?i �ndeplini visul din copil?rie, Saitama s-a antrenat f?r? �ncetare timp de trei ani, pierz�ndu-?i tot p?rul �n acest proces. Acum, Saitama este at�t de puternic, poate �nvinge orice inamic cu o singur? lovitur?. Cu toate acestea, fapt c? nu are pe nimeni capabil s?-?i egaleze puterea l-a condus pe Saitama la o problem? nea?teptat? - nu mai este capabil s? se bucure de fiorul luptei ?i s-a plictisit destul de mult. �ntr-o zi, Saitama atrage aten?ia cyborgului Genos, �n v�rst? de 19 ani, care este martor la puterea sa ?i dore?te s? devin? discipolul lui Saitama. Genos propune ca cei doi s? se al?ture Asocia?iei Eroilor pentru a deveni eroi certificate care vor fi recunoscu?i pentru contribu?iile lor pozitive la societate. Saitama, care este ?ocat c? nimeni nu ?tie cine este, este repede de acord. �nt�lnind noi alia?i ?i �nfrunt�nd noi du?mani, Saitama porne?te �ntr-o nou? c?l?torie ca membru al Asocia?iei Eroilor pentru a experimenta emo?ia b?t?liei pe care a sim?it-o c�ndva. [Scris de MAL Rewrite]

Credite

Ep.
Titlu
Tip
Postat