12/?
609
?
  1. Acasă
  2. Anime
  3. Orient
Orient
Postat de: lele0099
Adaugat la: 04/08/2022

Descriere

Elibera?i de st?p�nirea samurailor �n urm? cu 150 de ani, oamenii din Hinomoto tr?iesc o via?? lini?tit? ?i vinereaz? eliberatorii � demonii ale c?ror adev?rate forme r?m�n evazive � ca zei. Destinat s? mine pietre pentru ca demonii s? se osp?te, Musashi ?tie adev?rul sumbru: omenirea este �nrobit? de aceste fiin?e de alt? lume, iar samuraii sunt ultimul bastion care lupt? pentru libertate. Ascunz�ndu-?i adev?rata p?rere de colegii s?i ?i �ndep?rt�ndu-se de prietenul s?u din copil?rie Kojirou Kanemaki, Musashi tr?ie?te �n nelini?te p�n? �n ziua absolvirii sale. C�nd proaspe?ii absolven?i ajung la min?, sunt �ngrozi?i s? vad? tratamentul inuman al minerilor ?i aspectul fizic ciudat al supraveghetorilor lor. Cu toate acestea, Musashi reu?e?te s? reziste ajutorului lui Kojirou. Pe m?sur? ce liderul demonului face ravagii �n carier?, Musashi este salvat �nc? o dat? de moarte sigur? de c?tre clanul de samurai Takeda. Revenind din umilin?? ?i dor de aventur?, Musashi porne?te �ntr-o c?l?torie pentru a veni samurai ?i a-?i forma propriul clan! [Scris de MAL Rewrite]

Credite

Ep.
Titlu
Tip
Postat