22/?
180
?
Re:Creators
Postat de: lele0099
Adaugat la: 04/08/2022

Descriere

Oamenii au proiectat nenum?rate lumi � fiecare n?scut? din imagina?ia unic? a creatorului s?u. Souta Mizushino este un elev de liceu care aspir? s? fie astfel de creator scris ?i ilustr�nd propriul s?u roman u?or. �ntr-o zi, �n timp ce urm?re?te anime pentru inspira?ie, el este transportat pentru scurt timp �ntr-o scen? de lupt? aprig?. C�nd se �ntoarce �n lumea real?, nu este dat seama c? �n regul?: eroina �nc?p??�nat? a anime-ului, Selesia Yupitilia, s-a �ntors cumva cu el. �n cur�nd, alte personaje fictive apar �n lume, purt�nd speran?ele ?i cicatricile casei lor. Un cavaler princiar, o fat? magic?, un lupt?tor nemilos ?i mul?i al?ii se �nghesuie acum pe str?zile Japoniei. Cu toate acestea, cea mai misterioas? este o femeie �n costume militar? plin?, numit? �Gunpuku no Himegimi�, care ?tie mult mai multe dec�t ar trebui despre lumea creatorilor. �n ciuda acestui fapt, nimeni nu ?tie numele ei adev?rat sau lumea din care provine. �ntre timp, Souta ?i Selesia lucreaz? �mpreun? cu Meteora �sterreich, un NPC bibliotecar calm ?i compus, pentru a descoperi semnifica?ia din spatele acestor evenimente nefire?ti. Cu for?e puternice �n joc, linia odat? clar? dintre realitate ?i imagina?ie continu? s? se estompeze, duc�nd la �nt�lnire fatidic? �ntre creatori ?i cei pe care i-au creat. [Scris de MAL Rewrite]

Credite

Ep.
Titlu
Tip
Postat