12/12
158
6.75
Schwarzesmarken
Postat de: lele0099
Adaugat la: 04/08/2022

Descriere

Anul este 1983. R?zboiul Rece este �n plin efect, iar umanitatea este atacat?. Extratere?trii ciuda?i, care li s-a dat numele �BETA�, au cobor�t pe P?m�nt cu scopul de a distruge toat? via?a. Solda?ii au fost �ns?rcina?i s? piloteze costume mari de lupt? numite Tactical Surface Fighters (TSF) pentru a respinge invadatorii extratere?tri, dar linia frontului este �mpins? �ncetarea ora?ului supravie?uitoare. Schwarzesmarken urm?re?te povestea locotenentului secund Theodor Eberbach ?i a celorlal?i membri ai escadrilei 666 TSF, o unitate nemiloas? care pre?uie?te finalizarea unei misiuni asupra vie?ii umane. Sta?ionat? �n Germania de Est ?i condus? de eroul de r?zboi c?pitanul Irisdina Bernhard, unitatea este specializat? �n atacuri de contraatac asupra clasei laser BETA. �ns? escadrila 666 se g?se?te cu mai mul?i inamici dec�t for?ele extraterestre atunci c�nd �ncep?toarea optimist? Katia Waldheim se al?tur? escadronului, atr?g�nd aten?ia poli?iei secrete a Germaniei de Est, Stasi. [Scris de MAL Rewrite]

Credite

Ep.
Titlu
Tip
Postat