12/?
1768
?
Shikkakumon no Saikyou Kenja
Postat de: lele0099
Adaugat la: 04/08/2022

Descriere

La na?tere, magii dob�ndesc aleatoriu una dintre cele patru �creste� care are o amploare a capacit??ilor lor magice. Echipat cu un blason special �n crea?ie, un b?rbat pe nume Gaius a atins plafonul poten?ialului s?u, devenind cunoscut drept cel mai puternic �n?elept din lume. �n ciuda puterilor sale cople?itoare, el este nemul?umit de abilit??i ?i dorin?a lui de a de?ine marca potrivit? pentru lupt? corp. ?tiind c? blazonul unei persoane este neschimbabil, Gaius decide s? se re�ncarneze �n viitor, sper�nd s?-?i schimbe soarta. Mii de ani mai t�rziu, Gaius rena?te ca Mathias Hildesheimer, ob?in�nd cu succes blazonul s?u mult r�vnit. Cu toate acestea, el este surprins s? afle c? �n aceste vremuri, magia a sc?zut foarte mult, iar tehnicile care au fost odat? folosite pe scar? larg? nu sunt acum dec�t un fir de legend?. Mai mult dec�t at�t, creasta pe care s-a str?duit cu s�rguin?? s? o ating? este acum considerat? cea mai slab? � numit? doar �Crest of Failure�. Cu toate acestea, Mathias dep??e?te �n mod natural toate a?tept?rile. El se �nscrie la a Doua Academie a capitalei regale, trec�nd la fiecare �ncercare care �i iese �n cale. Dar la scurt timp, Mathias descoper? adev?rul �ntunecat din spatele c?derii omenirii �n mediocritatea magic? � demonii � ?i se str?duie?te s? remedieze consecin?ele absen?ei sale de milenii o dat? pentru totdeauna. [Scris de MAL Rewrite]