12/?
274
?
Spy x Family
Postat de: lele0099
Adaugat la: 04/08/2022

Descriere

Politicienii corup?i, na?ionali?tii frene?i ?i alte for?e bellicioase pun �n pericol �n mod constant stratul sub?ire al p?cii dintre ??rile vecine Ostania ?i Westalis. �n ciuda comploturilor lor, renumitul spion ?i maestru al deghiz?rii �Twilight� �n �ndeplinirea misiunilor periculoase una dup? alta, �n speran?a c? niciun copil nu va trebui s? experimenteze ororile r?zboiului. �n plinul ora?ului Ostanian Berlint, Twilight poart? pseudonimul �Loid Forger�, o estimare psihiatru. Cu toate acestea, adev?rata sa inten?ie este de a aduna informa?ii despre proeminentul politician Donovan Desmond, care apare rar �n public la ?coala fiilor s?i: prestigioasa Academia Eden. Cer�nd ajutorul func?ionarului nec?s?torit al prim?riei Yor Briar pentru a-i ac?iona ca so?ie ?i adopt�nd-o pe curioasa orfan? Anya, �n v�rst? de ?ase ani, drept fiic?, Loid pune �n aplicarea planului principal. O va accepta pe Anya la Eden Academy, unde Loid sper? c? va excela ?i s?-i dea ocazia s?-l cunoasc? pe Donovan f?r? a trezi suspiciuni. Din nefericire pentru Loid, chiar ?i un b?rbat cu talentul s?u are probleme s? joace figura unui tat? ?i so? iubitor. ?i la fel cum Loid propriile ascunde adev?rate identitate, Yo � care este un a?asin subteran cunoscut sub numele de �Pri?esa spinilor� � ?i Anya � o speran?? care poate citi �n g�ndurile oamenilor � nu au g�nd s?-?i dezv?luie nicio secret. De?i aceast? familie perfect? se �ntemeiaz? pe �n?el?ciune, Falsificatorii ajung s? �n?eleag? treptat c? dragostea pe care o �mp?rt??e?te fa?? de cel?lalt prevaleaz? pe toate celelalte. [Scris de MAL Rewrite]

Credite

Ep.
Titlu
Tip
Postat