12/?
1096
?
Tonikaku Kawaii
Postat de: iRocky
Adaugat la: 20/09/2022

Descriere

Nasa Yuzaki este hot?r�t s?-?i lase numele �n c?r?ile de istorie. Ocup�nd primul loc la examenul na?ional simulat ?i ?intind un liceu distins, este sigur c? sunt toat? via?a planificat?. Cu toate acestea, soarta este o amant? volubil?. �n drum spre cas?, �ntr-o sear? cu z?pad?, ochii lui Nasa cad asupra unei frumuse?i f?r? egal de peste drum. Vr?jit?, Nasa c?uta s? se apropie de ea, doar pentru a fi orbit? de un camion care se apropie. Din fericire, via?a lui este cru?at? ac?iunii rapide a fetei. S�nger�nd l�ng? o ambulan??, el descoperit cum fata se �ndep?rteaz? sub lumina lunii � aminte?te de prin?esa Kaguya care pleac? spre lun?. Refuz�nd s? lase aceast? �nt�lnire �nt�mpl?toare s? se termine, el trupeaz? s? schilod s? o urm?reasc? ?i s?-?i ias?. Surprins? de prostia ?i hot?r�rea sa pur?, fata �i accept? m?rturisirea cu o singur? condi?ie: nu pot fi �mpreun? dec�t dac? se c?s?tore?te cu ea! [Scris de MAL Rewrite]
Ep.
Titlu
Tip
Postat