26/?
1741
?
Uchuu Senkan Yamato 2199
Postat de: SynoGrum
Adaugat la: 03/10/2022

Descriere

Dealurile odinioar? verzi ale P?m�ntului ?i oceanele albastre bogate au fost transformate �ntr-un pustiu pustiu de atacul necru??tor al bombelor planetei de la Imperiul expansionist Gamilas. P�n? �n anul 2199, omenirea s-a retras �n ad�ncurile ora?elor subterane pentru a sc?pa de radia?ii. Cu toate acestea, orice speran?? nu este pierdut?, �ndep?rtat? planet?. �ntr-o �ncercare disperat? a recupera aceast? tehnologie de la Iscandar, For?a de Ap?rare a P?m�ntului pentru revars? resursele r?mase �n Yamato � o nav? de lupt? inovatoare, de genera?ie, echipat? cu un motor Wave Motion cu energie infinit?. De la tinere talent, cum ar fi ofi?erul tactic Susumu Kodai, p�n? la veterani des?v�r?i?i precum c?pitanul Juuzou Okita, echipajul Yamato este format din mul?i indivizi, to?i av�nd experien?? diferit? pe c�mpul de lupt?. Dar, �n ciuda diferen?elor dintre ele, un singur obiectiv �i une?te pe to?i: s?-?i �ncheie periculoasa c?l?torie de 168.000 de ani lumin? c?tre Iscandar ?i s? salveze omenirea unui iminent sortiment. [Scris de MAL Rewrite]
Ep.
Titlu
Tip
Postat