12/12
555
8.07
World Trigger 2nd Season
Postat de: EuNagato
Adaugat la: 03/08/2022

Descriere

Dup? ce a oprit cu succes invazia lui Aftokrator, Agen?ia de Ap?rare a Frontierei preg?te?te o misiune de plecare �n dimensiunea vecinului. Cu toate acestea, ca ?i �n expedi?iile anterioare de cercetare, doar echipele de rang A vor asigura un loc. Pe m?sur? ce r?zboaile de rang B continu?, Osamu Mikumo ?i restul lui Tamakoma-2 lupt? rapid p�n? la v�rful �ncerc?rii de a ob?ine o promovare �nainte de �nceperea opera?iunilor. �ntre timp, o nou? nav? Vecin? se apropie de Cartierul General al Frontierei. Observ�nd c? atacatorii vizeaz? nava de expedi?ie de frontier?, for?ele sunt trimise �n grab? pentru a le combate. Cu toate acestea, cu mai pu?in echipe disponibil din cauza r?zboaielor de rang �n curs, organiza?ia este trimis? �n dezordine. This ultim? ofensiv? a vecinilor �nv?luie �n incertitudine soarta importantei nave de expedi?ie. [Scris de MAL Rewrite]

Credite