Fall 2021

World Trigger 3rd Season

Toei Animation
14 episodes · Anime Complet World Trigger 3rd Season, , ワールドトリガー
-.--

La sediul Agen?iei de Ap?rare a Frontierei, r?zboaiele B-Rank sunt �n desf??urare, deoarece fiecare echip? lupt? intens pentru a-?i asigura un loc �n viitoarea Misiune Away. De?i Osamu Mikumo ?i restul Tamakoma-2 au reu?it p�n? acum, rundele finale le vor cere s? dep??easc? cu multe abilit??i limitate lor actuale. Lu�nd un nou membru talentat, echipa �ncepe s? se antreneze ?i s? dezvolte noi strategii, dar, pe fondul acestor eforturi, echipa este zguduit? de o disput? aprins? � o grij? le-ar putea pune �n dimensiunea Vecinului. [Scris de MAL Rewrite]

Takt Op. Destiny

Madhouse
12 episodes · Anime Complet Takt Op. Destiny, Takt Op. Destiny, takt op.Destiny
-.--

Statele Unite ale Americii sunt �nc? �n apari?ia lui D2, o specie invaziv? care provine dintr-un meteorit negru care a c?zut pe P?m�nt. Un decret public le-a interzis cet??enilor s? c�nte orice melodie, pentru a preveni noi victime cauzate de ura D2 pentru muzic? � chiar ?i acum, �n 2047, aceast? interdic?ie este �nc? �n vigoare. Singura form? de ap?rare a umanit??ii �mpotriva D2-urilor sunt Musicarts, tinere care se aplic? piese de muzic? clasic?; ?i Dirijori, cei care �i controleaz?. Takt Asahina, un minune al pianului distante, se treze?te transformat �n dirijor �n urma unui atac spontan D2. Acela?i incident o ucide pe sora mai mic? a Annei Schneider, Cosette, ?i �l aduce pe Takt �n contact cu muzica sa, Destiny. C?ut�nd un mijloc de a stabiliza pactul dintre ei, Takt ?i Destiny � al?turi de Anna � pornesc �ntr-o c?l?torie periculoas? c?tre sediul Symphonica din New York City. Takt se gr?be?te s? ajung? �n ora? pentru a putea c�nta din nou la pian, de?i pasiunea lui atrage creaturile pe care a ajuns s? le dispre?uiasc?. �ntre timp, sim?ul datoriei lui Destiny trage grupul �n necazuri pe parcurs. Cu o cale infestat? de D2 ?i multe obstacole grele �n fa?a lor, trioul va ajunge la New York �ntr-o singur? bucat?? [Scris de MAL Rewrite]

Shuumatsu no Harem

Studio Gokumi
11 episodes · Anime Complet Shuumatsu no Harem, World's End Harem, 終末のハーレム
-.--

Reito Mizuhara este student la medicin? la ?coala Na?ional? de Medicin? Avansat? din Tokyo, care contracteaz? o boal? rar? ?i let? numit? scleroz? celular?. Pentru a fi tratat, este pus �n somn criogenic timp de cinci ani. La trezire, el afl? c? la un an de somn, a izbucnit o pandemie la nivel mondial, cauzat? de noul virus Male Killer (MK) care afecteaz? exclusiv b?rba?i ?i i-a ucis pe to?i cei ceilal?i b?rba?i de pe P?m�nt. Din fericire, Reito ?i al?i patru b?rba?i au fost cru?a?i �n timpul criosomnului ?i sunt acum imuni la virus. Fiind singurii b?rba?i care au mai r?mas pe lume, ei au astfel sarcina de a se �mperechea cu c�te mai multe femei pentru a repopula planeta. Cu toate acestea, Reito este dedicat prietenei sale din copil?rie ?i singurului interes amoros, Elisa Tachibana � doar pentru a afla c? ea a disp?rut �n urm? cu trei ani. �n timp ce ceilal?i supravie?uitori b?rba?i se adapteaz? �n consecin?? aceast? lume nou?, Reito alege �n schimb s? o urm?reasc? pe Elisa, s? lupte cu tenta?ia nesf�r?it? ?i s? investigheze acest virus misterios. [Scris de MAL Rewrite]

Sekai Saikou no Ansatsusha, Isekai Kizoku ni Tensei suru

SILVER LINK.
12 episodes · Anime Complet The world's best assassin, To reincarnate in a different world aristocrat, Ansatsu Kizoku, Sekai Saikou no Ansatsusha, Isekai Kizoku ni Tensei suru, The World's Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat, 世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する
-.--

Cel mai mare a?asin din lume a jurat credin?? pentru toat? via?a organiza?iei care l-a crescut. Cu toate acestea, �n ciuda loialit??ii sale, aceea?i organiza?ie ia m?suri pentru a-l reduce la t?cere, duc�nd �n cele din urm? la dispari?ia lui. �necat �n frustrare ?i regrete pe care nu le mai poate �n?bu?i, se treze?te �ntr-o audien?? cu o zei?? atras? de aptitudinile sale excep?ionale. Zei?a ofer? re�ncarnarea �ntr-o lume magnific? de astfel de s?bii ?i magie, s? poat? �ndeplini o misiune crucial?: s? previn? distrugerea acelei lumi ucig�ndu-?i eroul. Accept�nd cererea zei?ei, el rena?te ca Lugh Tuatha D�, fiul unei familii nobile de a?asini care servesc Regatul Alvan. Sub �ndrumarea tat?lui s?u, Lugh �nva?? noi tehnici de asasinare care difer? semnificativ de stilul de ucidere cu s�nge rece ?i necompletent din via?a sa anterioar?. �n plus, celelalte talente ale sale �nfloresc, permi?�ndu-i s? cunoasc? noi alia?i ?i cuno?tin?e. Chiar ?i a?a, Lugh ?tie c? eforturile sale sunt departe de a fi adecvat, pentru c? un adversar monumental precum eroul nu poate fi �nvins dec�t cu perfec?iunea. [Scris de MAL Rewrite]

Saihate no Paladin

12 episodes · Anime Complet Paladin of the End, Ultimate Paladin, Saihate no Paladin, The Faraway Paladin, 最果てのパラディン
-.--

N?scut �ntr-o lume nou? dup? o via?? de stagnare, Will se treze?te la chipurile unui schelet, a unei fantome ?i a unei mumii. Tr?ind �n ruinele unui ora? c?zut de mult, cei trei �l ridic? pe Will drept al lor. Scheletul � S�ngele � �l �nva?? s? lupte; fantoma � Gus � �l �nva?? magia; iar mumia � Mary � �l �nva?? religia ?i responsabilitatea. Cel mai important, to?i �l �nva?? dragostea. Pe m?sur? ce Will cre?te ?i �nva?? despre lumea �n care s-a n?scut, el se preg?te?te pentru ziua �n care va trebui, �n sf�r?it, s? plece singur. Pentru Will, aceast? c?l?torie include o promisiune pe via??. La majorat, fiecare adult trebuie s? depun? un jur?m�nt zeului ales de el, iar puterea angajamentului afecteaz? gradul de binecuv�ntare a zeului lor. Odat? cu apropierea plec?rii sale, Will trebuie s? se preg?teasc? s? accepte adev?rul gardienilor s?i strigoi ?i s? se �mbarce �ntr-o lume �n care nu m?car ei nu cunosc starea. Will descoper?, �ns?, c? fiecare jur?m�nt trebuie �ndeplinit, �ntr-un fel sau altul. [Scris de MAL Rewrite]

Platinum End

Signal.MD
24 episodes · Anime Complet Platinum End, Platinum End, プラチナエンド
-.--

De c�nd ?i-a pierdut familia �ntr-o explozie, Mirai Kakehashi a tr?it o via?? plin? de durere ?i disperare. �n fiecare zi, el sufer? abuzuri din partea rudelor care l-au primit. Pe m?sur? ce angoasa �i scap? constant de dorin?a de a tr?i, el este �n cele din urm? �mpins la pragul pragului. Preg?tit s? arunce totul, st? pe marginea unei pr?p?stii ?i face saltul. Cu toate acestea, �n loc s? cad? la moarte, el intr? �ntr-o trans? unde �nt�lne?te o fiin?? �naripat? care pretinde c? este �ngerul s?u p?zitor. Numit Nasse, �ngerul �i ofer? dou? abilit??i de nepre?uit ?i �l convinge s? continue s? tr?iasc?. C�nd Mirai experimenteaz? minunea noilor sale puteri, el simte libertatea care i-a fost �nchis? at�t de mult timp. �narmat? cu darurile lui Nasse, Mirai este aruncat? �ntr-o confruntare cu alte 12 persoane, dintre care unul va fi ales s? devin? urm?torul Dumnezeu. Spre deosebire de c�nd dorea s?-?i pun? cap?t vie?ii, Mirai este acum preg?tit s? fac? tot ce este necesar pentru a-?i proteja ?ansa sumbr? la fericire, ca nu cumva s?-i fie smuls pentru totdeauna din str�ns?. [Scris de MAL Rewrite]

Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu Part 2

Studio Bind
12 episodes · Anime Complet Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu Part 2, Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Part 2, ???? ????????????? ?2???
-.--

After the mysterious mana calamity, Rudeus Greyrat and his fierce student Eris Boreas Greyrat are teleported to the Demon Continent. There, they team up with their newfound companion Ruijerd Supardia�the former leader of the Superd\'s Warrior group�to form "Dead End," a successful adventurer party. Making a name for themselves, the trio journeys across the continent to make their way back home to Fittoa.nnFollowing the advice he received from the faceless god Hitogami, Rudeus saves Kishirika Kishirisu, the Great Emperor of the Demon World, who rewards him by granting him a strange power. Now, as Rudeus masters the powerful ability that offers a number of new opportunities, it might prove to be more than what he bargained for when unexpected dangers threaten to hinder their travels.nn[Written by MAL Rewrite]

Mieruko-chan

Passione
12 episodes · Anime Complet Mieruko-chan, , 見える子ちゃん
-.--

Ochii lui Miko Yotsuya l?crimeaz? �n timp ce se fixeaz? pe un singur punct de pe telefonul ei � ea ignor? �nc? un alt monstru �ngrozitor, �ngrozitor, care se afl? �n fa?a ei, rostind cuvintele tulbur?toare: �Ma vezi?� P�n? acum, Miko se bucur? de zilele ei modeste de liceu, cu spectacolele de groaz? de noapte t�rziu servind doar ca o form? de divertisment. Dar, dintr-o zi fatidic?, ea este singura persoan? con?tient? de mon?trii invizibili care merg liber printre oameni. Cu curaj, Miko ia o decizie �ndr?znea??: nu va recunoa?te niciodat?, sub nicio condi?ie, prezen?a oribilelor spectre. Cu toate acestea, chiar dac? pretinde c? nu exist?, ea poate vedea cum �i deranjeaz? pe cei din jurul ei, �n special pe cea mai bun? prieten? a ei, energic? ?i dr?gu?a Hana Yurikawa. Pentru a-i proteja de sup?r?rile mon?trilor, Miko d? tot posibilul s?-?i continue via?a de ?coal? ?i s? evite orice criz? sup?r?toare � chiar ?i atunci c�nd o sperie p�n? la lacrimi. [Scris de MAL Rewrite]

Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen

ufotable
7 episodes · Anime Complet Kimetsu no Yaiba Movie: Mugen Ressha-hen (TV), Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc, 鬼滅の刃 無限列車編
-.--

Un ?ir misterios de dispari?ii �ntr-un anumit tren a atras aten?ia Demon Slayer Corps ?i l-au trimis pe unul dintre cei mai buni pentru a extermina ceea ce poate fi doar un demon responsabil. Cu toate acestea, planul de a urc? �n Trenul Mugen este am�nat de un demon mai mic care terorizeaz? mecanicii ?i vizeaz? o femeie �n v�rst? ?i bl�nd? ?i nepoata ei. Kyoujurou Rengoku, St�lpul Fl?c?rii, trebuie s? elimine amenin?area �nainte de a se urca �n tren. Trimi?i s? ajute St�lpul, Tanjirou Kamado, Inosuke Hashibira ?i Zenitsu Agatsuma intr? �n trenul preg?ti?i s? lupte. Dar ?inta lor monstruoas? are deja preg?tit? pentru ei ?i pentru cele dou? sute de pasageri un plan ochi: ad�ncindu-se ad�nc �n con?tiin?a lor, demonul inten?ioneaz? s? distrug? pe toat? lumea �ntr-o demonstra?ie uluitoare a puterii de?inute de cele dou?sprezece luni demoni. [Scris de MAL Rewrite]

Build Divide: Code Black

LIDENFILMS
12 episodes · Anime Complet Build Divide: #000000, Build Divide: Code Black, Build-Divide -#000000- Code Black, ビルディバイド -#000000(コードブラック)-
-.--

"Pot s? v?d. Modul �n care pot c�?tiga..." "De data asta �l voi �nvinge. A?a c? vino din nou la mine... accept?! 'Bloom, juc?tor de suflete!'" �n Noul Kyoto, un ora? guvernat de �Regele�, valoare care este determinat? de puterea sa �n jocul Build Divide de c?r?i de schimb. Zvonurile se �nv�rte despre Noul Kyoto ?i regele sale. �Dac? �l �nvingi pe Rege �n Build Divide, orice dorin?? va fi �ndeplinit?.� ?i pentru a-l provoca pe Rege, trebuie s? participa?i la b?t?lia TCG cunoscut? sub numele de Reconstruire, iar �Cheia� trebuie finalizat?. Fiecare are o dorin?? pe care t�nje?te s? o �ndeplineasc?. Teruto Kurabe, un b?iat care jur? s?-l doboare pe Rege, ?i Sakura Banka, fata misterioas? care �l ghideaz?, se arunc? �n b?t?lia Rebuild. Cu Noul Kyoto ca scen?, cortina se ridic? ?i �ncepe b?t?lia pentru Teruto ?i prietenii s?i! (Sursa: MAL News)

Deji Meets Girl

LIDENFILMS
12 episodes · Anime Complet Deji Meets Girl, "Deji" Meets Girl, でーじミーツガール
-.--

Maise Higa, �n v�rst? de ?aisprezece ani, petrecerea zilei de var? lucr�nd cu jum?tate de norm? la hotelul familiilor sale, f?r? absolut nimic interesat de f?cut. Asta p�n? c�nd �l �nt�lne?te pe Ichirou Suzuki � un b?iat misterios care este aparent b�ntuit de �nt�mpl?ri supranaturale ciudate. Dup? ce interac?ioneaz? cu el, Maise intr? �n mod nea?teptat �ntr-o realitate diferit?, �n care camerele de hotel se pot transforma �n oceanul ad�nc ?i copacii banii pot ap?rea �n interiorul nic?ierii. Intrigata, Maise �l �nso?e?te pe Ichirou �n �ncercarea sa de a descoperi secretele din spatele enigmelor inexplicabile care �l �nconjoar?. [Scris de MAL Rewrite]

Komi-san wa, Comyushou desu.

OLM
12 episodes · Anime Complet Komi-san wa, Communication Shougai desu., Komi-san wa, Comyushou desu., Komi Can't Communicate, 古見さんは、コミュ症です。
-.--

Hitohito Tadano este un b?iat obi?nuit care se �ndreapt? spre prima zi de liceu cu un plan clar: s? evite necazurile ?i s? fac? tot posibilul s? se integreze cu ceilal?i. Din p?cate, el e?ueaz? imediat c�nd se a?eaz? l�ng? madona ?colii � Shouko Komi. Colegii lui �l recunosc acum ca pe cineva de eliminare pentru o ?ans? de a sta l�ng? cea mai frumoas? fat? din clas?. Superb? ?i gra?ioas?, cu p?rul lung ?i �nchis la culoare, Komi este adorat? universal? ?i extrem de popular?, �n ciuda personajului ?i misterului. Cu toate acestea, f?r? s? ?tii toat? lumea, ea are o anxietate paralizant? ?i o tulburare de comunicare care �mpiedic? s? socializeze din toat? inima cu colegii ei de clas?. C�nd este l?sat singur �n sala de clas?, un lan? de evenimente �l oblig? pe Komi s? interac?ioneze cu Tadano scriind pe tabl?, ca �ntr-o conversa?ie unidirec?ional?. Fiind prima persoan? care s? aib? seama c? nu poate comunica corect, Tadano ridic? creta ?i �ncepe s? scrie ?i ea. �n cele din urm?, descoper? c? scopul lui Komi este s?-?i fac? o sut? de prieteni �n timpul petrecut �n liceu. �n acest scop, el decide s?-i dea o m�n? de ajutor, devenind astfel ?i prima ei prieten?. [Scris de MAL Rewrite]

Kyuuketsuki Sugu Shinu

Madhouse
12 episodes · Anime Complet KyuuShi, Kyuuketsuki Sugu Shinu, The Vampire Dies in No Time, 吸血鬼すぐ死ぬ
-.--

Se ?tie c? vampirii au multe sl?biciuni care echilibreaz? puterea lor incredibil?, dar Lordul vampirilor Draluc se �nt�mpl? s? fie slab la aproape orice. V�n?torul de vampiri Ronald prime?te o slujb? s? se infiltreze �n castelul a?a-numitului �Progenitor Invincibil� ?i s? salveze fiul unei femei de monstru din interior. Dar, la sosire, el este uluit s? descopere c? vampirul se transform? rapid �n cenu?? cu ceva la fel de banal ca o b?taie din m�ini! Mai mult dec�t at�t, copilul pe care a fost trimis s?-l salveze doar r?t?cise pentru a juca jocurile video ale domnului vampir �n timp ce dormea! �ntr-o �ntors?tur? dezastruoas? a evenimentelor, castelul lui Draluc este distrus, iar fragilul vampir decide s? se mute cu v�n?torul care tocmai l-a �nvins. Ronald, Draluc ?i armadillo-ul de companie al vampirului, John, formeaz? o echip? destul de excentric?, deoarece sunt for?a?i s? lucreze �mpreun? �n timp ce se feresc de editorul violent al lui Ronald, de vampirii mai mici care afecteaz? ora?ul ?i chiar ?i de colegii lor v�n?tori de vampiri. [Scris de MAL Rewrite]

Visual Prison

A-1 Pictures
12 episodes · Anime Complet Visual Prison, Visual Prison, ヴィジュアルプリズン
-.--

Vampirii au existat de secol ?i tr?iesc sub st?p�nirea Lunii Stacojii. O dat? pe an are loc �Visual Prison�, o competi?ie visual kei �n care vampirul care c�nt? cel mai frumos c�ntec este d?ruit cu mare putere de c?tre Luna Stacojie. �n fruntea competi?iei se afl? ECLIPSE � campioni �n vigoare care sus?in ordinea de stabilitate ?i LOST EDEN � un grup care caut? c? cei mai puternici ar trebui s? conduc?. Ange Yuki este un b?iat singuratic, care nu are �ncredere �n capacitatea sa de a c�nta. Se mut? la Harajuku �n c?utarea unui muzician pe care �l idolatrizeaz?, dar �n timpul c?ut?rii sale, se �ncurc? �ntr-o mul?ime de ciocniri live dintre ECLIPSE ?i LOST EDEN. Etapele lor fascinante �l uimesc, dar el se pr?bu?e?te �n cur�nd, �nvins de pofta de s�nge. Rec?p?t�ndu-?i cuno?tin?a, Ange se treze?te grija lui Guiltia �Guil� Brion, muzicianul pe care admira, ?i afl? c? este un dhampir � jum?tate �n om, jum?tate vampir. �n timp ce Ange are acum privilegiul de a participa la viitoarea �nchisoare vizual?, Guil explic? c? nu i se va al?tura �n acest efort. �ntre timp, Ange �l �nt�lne?te pe Robin Laffite, un str?in din Anglia care este �ndr?gostit de vocea sa uimitoare c�nt?toare. Odat? cu ziua competi?iei care se strecoar? �ncet, Ange trebuie s? alc?tuiasc? o unitate capabil? �ntr-o curs? captivant? contra cronometru. [Scris de MAL Rewrite]

Shinka no Mi: Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei

Hotline
12 episodes · Anime Complet The Evolution Fruit: Conquering Life Unknowingly, Shinka no Mi: Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei, The Fruit of Evolution: Before I Knew It, My Life Had It Made, ??????????????????
-.--

�ntr-o zi, un b?rbat care pretinde c? este un zeu sparge brusc interfoanele unei anumite ?coli, ordon�nd tuturor elevilor s? fac? echip? ?i s? se preg?teasc? pentru a fi transporta?i �ntr-o alt? lume. Acolo, li se vor oferi abilit??i speciale �n speran?a c? vor deveni eroii acelei lumi ?i c? vor �nvinge Regele Demon care devasteaz? p?m�ntul.nnTransferul ini?ial este un succes. Cu toate acestea, Seiichi Hiiragi, care sufer? de h?r?uirea constant? a colegilor s?i din cauza aspectului s?u oarecum nedorit, este l?sat �n urm? deoarece nimeni nu este dispus s?-i fie coechipier. Cu toate acestea, zeul autoproclamat decide s?-l trimit? pe Seiichi �n lumea paralel? ?i �l las? s? se al?ture semelor s?i. Din p?cate, aceast? �ncercare fatidic? �l face pe Seiichi s? ajung? �ntr-o loca?ie ad�nc? �n p?dure, departe nu numai de colegii s?i de ?coal?, ci ?i de civiliza?ia uman?.nnC?ut�nd cu disperarea modului de a-?i schimba situa?ia, zilele mizerabile ale. lui Seiichi par s? continue. mai rau. Cu toate acestea, c�nd toat? speran?a pare pierdut?, Seiichi descoper? un fruct ciudat cunoscut sub numele de �Fructul evolu?iei� � care poate fi primul lui pas c?tre un viitor semnificativ mai bun.nn[Scris de MAL Rewrite]

Blue Period

Seven Arcs
12 episodes · Anime Complet Blue Period, Blue Period, ???????
-.--

Elevul de liceu din anul II Yatora Yaguchi este un delincvent cu note excelente, dar nu este motivat s?-?i g?seasc? adev?rata chemare �n via??. Yatora petrece zilele muncind din greu pentru a-?i men?ine statutul academic �n timp ce se petrece cu prietenii s?i la fel de lipsi?i de ambi?ie. Cu toate acestea, sub comportamentul s?u lipsit de griji, Yatora nu se bucur? de nicio activitate ?i g?se?te ceva mai �mplinit.nn�n timp ce se g�nde?te la situa?ia sa, Yatora se treze?te uit�ndu-se la un peisaj vibrant din Shibuya. Incapabil s? exprime ce simte despre priveli?tea neobi?nuit de uluitoare, el ridic? o pensul?, sper�nd c? g�ndurile sale vor fi transmise pe panz?. Dup? ce a primit laude pentru munca sa, bucuria pe care o simte trimiterea �ntr-o c?l?torie pentru a intra �n Universitatea de Arte din Tokyo, extrem de competitiv?, o ?coal? care accept? doar unul dintre dou? sute de candida?i. arte ?i se lupt? s? ob?in? aprobarea p?rin?ilor s?i, Yatora se confrunt? cu multe adversit??i. �n speran?a de a-?i asigura unul dintre cele cinci locuri prestigioase din programul s?u ales, Yatora trebuie s? demonstreze c? lipsa de experien?? nu �l define?te. nn[Scris de MAL Rewrite]