Spring 2021

Tokyo Revengers

LIDENFILMS
24 episodes · Anime Complet Tokyo Revengers, Tokyo Revengers, 東京リベンジャーズ
-.--

Al doilea an de gimnaziu al lui Takemichi Hanagaki a fost cel mai �nalt punct din via?a lui. Avea respect, o ga?c? de prieteni pe care se poate baza ?i chiar ?i o iubit?. Dar asta a fost acum doisprezece ani. Ast?zi, el este un nimeni: o nenorocire r?v??it?, de care copii i-au joc de r�s ?i mereu for?at s?-?i cear? scuze ?efului s?u mai t�n?r. O ?tire brusc? despre uciderea crud? de c?tre Tokyo Manji Gang a singurei iubite pe care a avut-o vreodat? al?turi de fratele ?i nu face dec�t s? aduc? insult? la v?t?mare. Cu jum?tate de secund? �nainte ca un tren s?-?i �ncheie definitiv via?a jalnic?, Takemichi revine ?i �n urm? cu doisprezece ani, c�nd �nc? se �nt�lnea cu Hinata Tachibana. Dup? ce a fost for?at s? retr?iasc? exact aceea?i zi �n care a �nceput spirala lui descendent?, Takemichi �l �nt�lne?te pe fratele mai mic al lui Hinata. F?r? s? stea pe g�nduri, el recunoa?te c? apare moartea sa �nainte de a reveni �n trecut. Takemichi �l �ndeamn? s?-?i protejeze sora �nainte de a se �ntoarce �n mod inexplicabil �n viitor. �n mod miraculos, el nu este mort. Mai str?in, viitorul s-a schimbat. Se pare c? Takemichi poate modifica curgerea timpului. Av�nd ?ansa de a preveni moartea tragic? a fostei sale iubite �n m�inile Tokyo Manji Gang, Takemichi decide s? zboare �n timp pentru a schimba cursul viitorului. [Scris de MAL Rewrite]

Shaman King (2021)

Bridge
52 episodes · Anime Complet Shaman King (2021), , SHAMAN KING
-.--

?amani sunt indivizi extraordinari cu capacitatea de a comunica cu fantome, spirit ?i zei, care sunt invizibile pentru oamenii obi?nui?i. Lupta ?amanului � un turneu prestigios care pune �n fa?? ?amanii din �ntreaga lume unii �mpotriva altora � are loc la fiecare cinci sute de ani, unde c�?tig?torul este �ncoronat Regele ?amanului. Acest titlu �i permite actualului titular s? cheme Marele Spirit ?i s? modeleze lumea a?a cum despre cuviin??. Afl�ndu-se �ntr-o noapte t�rziu la curs, Manta Oyamada, un elev obi?nuit de gimnaziu, decide s? ia o scurt?tur? prin cimitirul local. Observ�ndu-l, un b?iat singuratic a?ezat pe o piatr? funerar? �l invit? pe Manta s? priveasc? stelele cu �ei�. D�ndu-?i seama c? �ei� se refer? la b?iat ?i prietenii s?i fantomatici, Manta fuge de teroare. Mai t�rziu, b?iatul se prezint? drept You Asakura, un ?aman �n curs de formare ?i demonstreaz? puterile f?c�nd echip? cu fantoma samuraiului Amidamaru, �n v�rst? de ?ase sute de ani, pentru a-l salva pe Manta unui grup de bandi?i. Te �mprietene?ti cu Manta datorit? abilit??ii sale de a vedea spiritele, iar cu ajutorul lui Amidamaru, ace?tia ?i-au propus s?-?i �mplineasc? obiectivul de a deveni urm?torul rege ?aman. [Scris de MAL Rewrite]

Sentouin, Hakenshimasu!

J.C.Staff
12 episodes · Anime Complet Sentouin, Hakenshimasu!, Combatants Will Be Dispatched!, 戦闘員、派遣します!
-.--

�n calitate de agent ?ef al tic?losului Kisaragi Corporation, Sentouin Roku-gou prime?te ordine s? ajute organiza?ia s? cucereasc? �ntregul univers cunoscut. Sarcinat s? se infiltreze �n regatul Grace � o misiune care ar putea schimba soarta lumii � Roku-gou crede �n mod eronat c? abilit??ile sale de combatant sunt superbe, aliment�ndu-i atitudinea arogant?. Pentru a asigura succesul misiunii, Alice Kisaragi, un android excep?ional cu o �nf??i?are tinereasc?, care poart? numele companiilor �n sine, este desemnat? s? fie �nso?itoarea de c?l?torie a lui Roku-gou. La sosirea lor la periferia regatului, Alice ?i Roku-gou �l �nt�lnesc pe Snow, comandantul g?rzii regale a ??rii. Z?pada conduce perechea c?tre un artefact legendar spart, iar Roku-gou profit? de ocazie pentru o promovare mult? a?teptare a companiei ?i schimb? recitarea ritualului sacru �ntr-o fraz? jenant?. Drept pedeaps?, prin?esa regatului �l oblig? pe Roku-gou s? devin? cavaler onorific, �ndeplinind o parte a misiunii sale. Dup? ce s-a infiltrat �n cercul interior al regatului, Roku-gou trebuie s?-l ajute pe noul angajator s? lupte �mpotriva Armatei Lordului Demonilor, totul �n timp ce perpetueaz? faptele rele ca un combatant al corpora?iei Kisaragi. [Scris de MAL Rewrite]

Mairimashita! Iruma-kun 2nd Season

Bandai Namco Pictures
21 episodes · Anime Complet Welcome to Demon School! Iruma-kun 2nd Season, Mairimashita! Iruma-kun 2nd Season, Welcome to Demon School! Iruma-kun Season 2, 魔入りました!入間くん
-.--

Dup? multe �ncerc?ri ?i necazuri, Iruma Suzuki tr?ie?te �n sf�r?it fericit printre demoni, �n ciuda faptului c? trebuie s?-?i ascund? adev?rata identitate de om. Cu at�t mai mult, acum ?i-a g?sit ambi?ia �n via??: continu? s? urmeze �n acest lume! Cu toate acestea, acel plan este oprit atunci c�nd clubul lui Iruma este demis temporar, iar el este for?at s? fac? parte din consiliul studen?ilor, cunoscut pentru stricte?ea fa?? de studen?ii zbuciuma?i. Pre?edintele s?u cu inima rece este Amelie Azazel, prietena lui Iruma. De?i Iruma nu este obi?nuit s? urmeze programul lor rigid ?i multe reguli, el �nc? s? se dovedeasc? ?i s? o ajute pe Amelie al?turi de to?i cei ceilal?i membri ai consiliului. Dar problemele apar atunci c�nd personalitatea Ameliei se schimb? complet din cauza unor circumstan?e ciudate, pun�nd �n pericol reputa?ia consiliului studen?esc. Va reu?i Iruma s?-i salveze ?i s? evite ca toat? ?coal? s? se transforme �ntr-un haos pur? [Scris de MAL Rewrite]

Kyuukyoku Shinka shita Full Dive RPG ga Genjitsu yori mo Kusoge Dattara

ENGI
12 episodes · Anime Complet What If the Ultimately Evolved Full Dive RPG was a Crappier Game than Reality, Kyuukyoku Shinka shita Full Dive RPG ga Genjitsu yori mo Kusoge Dattara, Full Dive: The Ultimate Next-Gen Full Dive RPG Is Even Shittier than Real Life!, 究極進化したフルダイブRPGが現実よりもクソゲーだったら
-.--

�n urm? cu zece ani, �n v�rful industriei de dezvoltare VRMMO, un joc intitulat �Kiwame Quest� a intrat �n scen? cu o poten?ial? ca nimeni altul. Cu un total colosal de 10 sexdecillion ramuri de scenarii posibile, acest joc a urm?rit realismul suprem, variind de la NPC-uri asem?n?toare omului p�n? la reproducerea perfect? a tuturor sim?urilor ?i abilit??ilor fizice. Dar imediat a devenit evident c? jocul era prea realist, iar popularitatea VRMMO-urilor �n general a �nceput s? scad? treptat. �n prezent, din cauza unui accident cu c�?iva ani �n urm?, elevul de liceu Hiroshi Yuuki se cufund? acum �n jocurile RPG-uri complete ca o form? de evadare. Dup? ce nu a reu?it s?-?i ating? cea mai recent? versiune a jocului preferat, Hiroshi d? peste un magazin de jocuri ?i o �nt�lne?te pe frumoasa lui func?ionare Reona Kisaragi, care �l convinge s? cumpere o copie a Kiwame Quest pentru a putea juca �mpreun?. Prima dat? c�nd Hiroshi joac? jocul, el se minuneaz? de realismul pe care �l ofer?. Cu toate acestea, uimirea lui de scurt? durat?, deoarece declan?eaz? o serie de nenorociri, realiz�nd rapid c? jocul este chiar r?u dec�t via?a lui deja stresant?. Cu toate acestea, Hiroshi �nc? se treze?te conectat din nou, �n ciuda dispre?ului s?u tot mai mare pentru joc. F?r? refaceri �n situa?ia sa dezavantajoas? actual?, Hiroshi are un singur gol - golirea jocului! [Scris de MAL Rewrite]

Fumetsu no Anata e

20 episodes · Anime Complet To You, the Immortal, Fumetsu no Anata e, To Your Eternity, 不滅のあなたへ
-.--

Un Orb, cunoscut doar sub numele de El, este aruncat pe P?m�nt pentru a fi observat de departe. Capabil s?-?i schimbe formele de fiin?e ale celor reflexii le capteaz? devine mai �nt�i st�nc? ?i apoi, din cauzarii temperaturii, mu?chi. Nu se mi?c? dec�t �ntr-o zi cu z?pad?, un lup la u?a mor?ii abia trece. C�nd ia forma animalului, dob�nde?te con?tientizarea con?tiin?ei sale ?i �ncepe s? r?t?ceasc? cu o destina?ie neclar? �n minte. �n cur�nd, d? peste st?p�nul lupului un b?iat t�n?r care a?teapt? tribul s? se �ntoarc? dintr-un paradis bogat �n pe?ti ?i fructe �n sud. De?i b?iatul este singur, sper? totu?i c? cei pe care �i ?ine drag �n amintiri nu l-au uitat ?i c? se va re�nt�lni cu ei �ntr-o zi. B?iatul s? exploreze noi �mprejurimi ?i s? decid? s?-?i abandoneze casa cu It pentru a g?si paradisul vrea s? urmeze pe care tribulul s?u le-a l?sat �n urm?. Cu toate acestea, cu un corp grav r?nit ?i f?r? a-?i vedea camarazii mai �n v�rst?, ce se �nt�mpl? cu b?iatul? Fumetsu no Anata e ilustreaz? povestea unei fiin?e nemuritoare care experimenteaz? omenirea, �nt�lnind toate tipurile de oameni �n multe locuri de-a lungul timpului. [Scris de MAL Rewrite]

86

A-1 Pictures
11 episodes · Anime Abandonat Eighty Six, 86, 86 Eighty Six, 86―エイティシックス―
-.--

Potrivit Republicii San Magnolia, r?zboiul lor �n curs �mpotriva Imperiului Giadian nu are victime � totu?i, aceasta este o simpl? propagand?. �n timp ce cele optzeci ?i cinci de sectoare ale Republicii Alba cu p?rul argintiu tr?iesc �n siguran?? �n spatele zidurilor de protec?ie, cei cu �nf??i??ri diferite sunt interna?ionale �ntr-o a optzeci ?i ?asea fac?iune secret?. Cunoscu?i �n armat? ca Optzeci ?i ?ase, sunt for?a?i s? lupte �mpotriva Legiunii autonome a Imperiului sub comanda �Handlers� republicani. Vladilena Miliz� este repartizat? �n escadronul Spearhead pentru a �nlocui anteriorul Handler. Evitat? de colegii s?i pentru c? este o coleg? sus?in?toare a lui Eighty-Six, ea continu? s? lupte �mpotriva discrimin?rii lor inumane. Shinei Nouzen este c?pitanul escadronului Spearhead. Infamos pentru c? este singurul supravie?uitor al fiec?rei escadrile �n care a fost, el insist? s?-?i asume numele ?i dorin?ele camarazilor s?i c?zu?i. C�nd destinele acestor suflete tinere din dou? lumi diferite se vor ciocni, va aprinde sc�nteia care le lumineaz? calea c?tre m�ntuire sau se vor arde �n fl?c?rile disper?rii? [Scris de MAL Rewrite]

Edens Zero

J.C.Staff
25 episodes · Anime Complet Edens Zero, Edens Zero, EDENS ZERO
-.--

Toat? via?a lui, Shiki a fost �nconjurat de ma?ini. La Granbell Kingdom, un parc de distrac?ii abandonat de mult timp, este singurul acestui gen din jur. Adic? p�n? sosesc Rebecca Bluegarden ?i tovar??ul ei felin Happy, f?r? s? ?tii c? sunt primii vizitatori ai lui Granbell dup? o sut? de ani. Scopul lor este s? fac? videoclipuri distractive pentru canalul lor B-Cube, dar ceea ce g?sesc �n schimbul unui prieten �n Shiki, incomod? din punct de vedere social. C�nd Granbell devine prea periculos pentru ei trei, ei pornesc �ntr-o aventur? prin Cosmosul Sakura. Ei sper? s? fac? videoclipuri mai interesante ?i chiar s? o g?seasc? pe evaziva zei?? Mama, �n timp ce Shiki vrea s?-?i fac? mai mul?i prieteni, stimulat de cuvintele r?posatului s?u bunic. Desigur, c?l?toria nu va fi u?oar?, deoarece nimeni nu a mai v?zut-o pe mama p�n? acum, dar Shiki este hot?r�t s?-?i ating? scopul ?i s? exploreze limitele nem?rginite ale spa?iului �mpreun? cu noi s?i prieteni. [Scris de MAL Rewrite]

Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Ω

Tezuka Productions
10 episodes · Anime Complet How Not to Summon a Demon Lord 2nd Season, Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu 2nd Season, The Otherworldly Demon King and the Summoner Girls' Slave Magic 2nd Season, Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Omega, Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Ω, How Not to Summon a Demon Lord Ω, 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術Ω
-.--

Al doilea sezon din Isekai Maou c?tre Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu.

Ijiranaide, Nagatoro-san

Telecom Animation Film
12 episodes · Anime Abandonat Please don't bully me, Nagatoro, Ijiranaide, Nagatoro-san, Don't Toy with Me, Miss Nagatoro, ???????????
-.--

�n fiecare zi, Naoto Hachiouji este tachinat f?r? �ncetare de Hayase Nagatoro, un student �n anul I pe care �l �nt�lne?te �ntr-o zi �n bibliotec? �n timp ce lucreaz? la manga. Dup? ce i-a citit povestea ?i i-a v?zut comportamentul ciudat, ea decide din acel moment s? se joace cu el, chiar numindu-l �Senpai� �n loc s?-?i foloseasc? numele adev?rat. La �nceput, necru??rile necru??toare ale lui Nagator sunt mai deranjante dec�t orice ?i �l las? se simt? jenat, deoarece este for?at s? r?spund? capriciilor ei. Cu toate acestea, pe m?sur? ce petrec mai mult timp �mpreun?, �ntre ei se dezvolt? un fel de ciudat de prietenie, iar Naoto constat? c? via?a cu Nagatoro poate fi chiar distractiv?. Dar un lucru este sigur: zilele lui nu vor mai fi niciodat? plictisitoare. [Scris de MAL Rewrite]

Seijo no Maryoku wa Bannou desu

Diomed�a
5 episodes · Anime Abandonat The power of the saint is all around., Seijo no Maryoku wa Bannou desu, The Saint\'s Magic Power is Omnipotent, ??????????
-.--

Din cele mai vechi timpuri, cet??enii Slantaniei au tr?it �ntr-un giulgiu de miasm?, o for?? care d? na?tere mon?tri care creeaz? ravagii �n �ntreaga lume. C�nd Ordinul Cavalerilor al regatului devine incapabil s? st?p�neasc? mon?trii, Marele Mag cheam? o fecioar? sf�nt? � legendarul �Sf�nt� � pentru a distruge oribilele creaturi ?i a restabili pacea.nn�ntr-o sear?, c�nd Sei Takanashi se �ntoarce acas? dintr-o lung? perioad? de timp. timp. timp. ziua de munc?, o for?? magic? o trage �ntr-o lume str?in?. La sosirea ei �n regatul Slantaniei, ea aude c? Marele Mag a chemat din gre?eal? doi Sfin?i � Sei ?i o fat? cu p?rul castaniu. Av�nd nevoie de o singur? feti?? sf�nt?, prin?ul o declara?ie pe ceaalt? fat? drept Sf�nt?, l?s�nd-o pe Sei �n voia ei.nnSei pune privirea pe Institutul de Cercetare a Florei Medicinale, un stabiliment cunoscut pentru studiile sale privind ierburile ?i po?iunile. �n timp ce se complace �n ultima ei pasiune, Sei are o �nt�lnire fatidic? cu comandantul Ordinului al Treilea al Cavalerilor. Dar nu ?tie ea, aptitudinea ei ca sf�nt va continua s?-?i exercite influen?a asupra noii ei vie?i.nn[Scris de MAL Rewrite]

Yuukoku no Moriarty Part 2

Production I.G
13 episodes · Anime Complet Moriarty\'s Patriotism Part 2, Moriarty the Patriot 2, Yuukoku no Moriarty Part 2, Moriarty the Patriot Part 2, ?????????
-.--

Marea Britanie este �n fl?c?ri de ve?ti despre a?a-numitul �Lord of Crime�, un creier criminal responsabil pentru c?derea mai multor nobili nest?p�ni?i. �n adev?r, Lord of Crime nu este un individ, ci mai degrab? un format de grup din William James Moriarty ?i cei doi fra?i ai s?i, Louis ?i Albert. �mpreun?, doresc s? distrug? tot ce este putred din lumea lor actual? ?i s? creeze o societate nou?, corect? pentru to?i. Pentru a-?i �ndeplini scopul, trebuie s? comit? acte criminale, s? v? �ngrijeasc? pe detectiv Sherlock Holmes ?i s? v? partenerul s?u, John H. Watson, nu le pot respecta. Un joc periculos cu pisica ?i ?oarecele �ncepe �ntre Lord of Crime ?i Sherlock, fiecare �ncerc�nd s?-l dep??easc? pe cel?lalt. Totu?i, Sherlock, �n ciuda abilit??ilor sale, habar n-are c? inamicul lui este chiar sub nasul lui.nnImplicat? cu ambele p?r?i este o femeie pe nume Irene Adler, care este pe c�t de frumoas?, pe at�t de viclean?. Nu str?in? de scandal, Irene s-a implicat �ntr-unul care poate fi prea mare chiar ?i pentru ea deoarece documentele clasificate pe care le-a furat ar putea zgudui chiar temeliile Imperiului Britanic. Poate Irene s? fie salvat? sau a?teapt? un viitor mortal? nn[Scris de MAL Rewrite]

SSSS.Dynazenon

Trigger
12 episodes · Anime Complet SSSS.Dynazenon, SSSS.Dynazenon, SSSS.DYNAZENON
-.--

One day after school, first-year high school student Yomogi Asanaka comes across a starving man under a bridge. Introducing himself as Gauma, the strange drifter informs Yomogi that he is a "kaiju user," a person who deals with the "kaiju"�monsters who bring harm to the city and its citizens.nnThe following evening, Yomogi runs into Gauma and his classmate Yume Minami. Simultaneously, a kaiju appears in a populated area of the city. Due to Gauma\'s lack of experience controlling the kaiju, he brings out a mysterious object from a glowing pouch, summoning a giant robot known as Dynazenon. Requiring the cooperation of four people, the mecha drags Gauma, Yomogi, Minami, and Koyomi Yamanaka�an unemployed man who was wandering on the street�into its cockpit.nnTheir encounter with the kaiju marks the beginning of their entanglement with kaiju eugenicists�kaiju users who manipulate kaiju with ill intent�and their efforts toward bringing out the full potential of Dynazenon.nn[Written by MAL Rewrite]

Godzilla: S.P

Bones
13 episodes · Anime Complet Godzilla: S.P, Godzilla Singular Point, ??? S.P ???????????
-.--

This series features an original story, which depicts the young geniuses Mei Kamino, a female researcher, and Yun Arikawa, a male engineer, as they take on an unprecedented threat with their companions. When danger comes up from the depths, only young geniuses Mei, Yun, and their team can face the threat in Godzilla Singular Point! nn(Source: Netflix)