Summer 2017

Kakegurui

MAPPA
12 episodes · Anime Complet Kakegurui: Compulsive Gambler, Gambling School, Kakegurui, Kakegurui, 賭ケグルイ
-.--

Spre deosebire de multe ?coli, participarea la Academia Privat? Hyakkaou �i preg?te?te pe studen?i pentru timpul petrecut �n lumea real?. �ntruc�t mul?i dintre studen?i sunt copiii celor mai boga?i oameni din lume, academia are ciudateniile ei care o separ? de to?i ceilal?i. Ziua, este o ?coal? normal?, care educ? elevii �n istorie, limbi ?i altele asemenea. �ns? noaptea se transform? �ntr-un loc de jocuri de noroc, educ�ndu-i �n arta de a se ocupa de bani ?i de a manipula oamenii. Banii sunt putere; cei care ies �n frunte la jocuri stau �n fruntea ?colii. Yumeko Jabami, o student? de transfer aparent naiv? ?i frumoas?, este gata s?-?i �ncerce m�na la programul special al lui Hyakkaou. Spre deosebire de restul, ea nu joac? pentru a c�?tiga, ci pentru fiorul jocului de noroc, iar modul ei nebun de a juca la limit? ar putea aduce prea multe c?r?i noi la mas?. [Scris de MAL Rewrite]

Made in Abyss

Kinema Citrus
13 episodes · Anime Complet Made in Abyss, Made in Abyss, メイドインアビス
-.--

Abys � o pr?pastie deschis? care se �ntinde �n ad�ncurile p?m�ntului, plin? de creaturi misterioase ?i relicve dintr-un timp demult trecut. Cum a ajuns s? fie? Ce se afl? �n partea de jos? Nenum?ra?i indivizi curajo?i, cunoscu?i sub numele de Scafandri, au c?utat s? rezolve aceste mistere ale Abisului, cobor�nd f?r? team? �n t?r�murile sale cele mai �ntunecate. Cei mai bine ?i mai curajo?i dintre Scafandri, Fluierele Albe, sunt saluta?i drept legende de cei care v? �ngrijesc s? r?m�n? la suprafa??. Riko, fiica disp?rutei White Whistle Lyza the Annihilator, aspir? s? devin? ca mama ei ?i s? exploreze cele mai �ndep?rtate p?r?i ale Abisului. Cu toate acestea, ea �ns??i, doar o novice Red Whistle, i se permite doar s? cutreiere cel mai sus strat. Chiar ?i a?a, Riko are o �nt�lnire �nt�mpl?toare cu un robot misterios cu aspectul unui b?iat obi?nuit. Ea vine s?-l numeasc? Reg, iar el nu aminte?te despre evenimentele care au precedat descoperirea lui. Sigur c? tehnologia pentru a crea Reg trebuie s? vin? din ad�ncul Abisului, cei doi decid s? se aventureze �n pr?pastie pentru a-?i recupera amintirile ?i a vedea fundul gropii mari cu propriile lor ochi. Cu toate acestea, ei nu ?tiu de realitatea dur? care este adev?rata existen?? a Abisului. [Scris de MAL Rewrite]

Shoukoku no Altair

MAPPA
8 episodes · Anime Abandonat Shoukoku no Altair, Altair: A Record of Battles, ????????
-.--

Tu?rul Mahmut este un t�n?r pa?? care serve?te pe Divanul Stratocra?iei din T�rkiye. Norii r?zboiului se adun? peste ?ara lui din cauza amenin??rii unui Imperiu agresiv. Odat? cu Divanul �mp?r?it �ntre bellici pacifisti, Mahmut ?i caut? pentru a p?stra pacea cu orice. Pe m?sur? ce se afl? din ce �n ce mai ad�nc �n politica lumii antice, ies la suprafa?? noi du?mani ?i alia?i. Cine va �nvinge? Ce va face Mahmut dac? r?zboiul se va dovedi inevitabil?