13/?
656
?
Angel Beats!
Postat de: lele0099
Adaugat la: 04/08/2022

Descriere

Moartea este unul dintre multele mister care au l?sat omenirea �n �ntuneric �nc? din zorii timpurilor. Cu toate acestea, �ntrebarea arz?toare despre ce se �nt�mpl? cu sufletul dup? ce cineva moare prime?te r?spunsul lui Yuzuru Otonashi, �n v�rst? de 17 ani. Trezindu-se f?r? amintiri anterioare �ntr-o dimensiune �ntre via?? ?i moarte, el descoper? adev?rul tulbur?tor al vie?ii de apoi. Lu�nd forma unui liceu, aceast? dimensiune bizar? este desemnat? s?-i ad?posteasc? pe cei care care care au murit decese nedorite. Sim?indu-se nedrept??i?i de Dumnezeu �n timpul vie?ii lor p?m�nte?ti, reziden?ii ?colii au decis s? formeze Frontul de lupt? pentru via?a de apoi � o fac?iune rebel? hot?r�t? s? se opun? pre?edintelui lor de consiliu studen?esc asem?n?tor zeului, Kanade �Angel� Tachibana. Liderul grupului, Yuri Nakamura, �l recruteaz? pe Otonashi �n lupta lor �mpotriva lui Angel pentru a prelua controlul asupra propriilor vie?i. Cu toate acestea, pun�nd la �ndoial? moralitatea din spatele ac?iunilor lor, Otonashi face un pas �n spatele liniilor inamice pentru a �n?elege partea opus? a destinului lor comun. [Scris de MAL Rewrite]
Ep.
Titlu
Tip
Postat