12/?
60
?
Deca-Dence
Postat de: Blade__
Adaugat la: 25/10/2022

Descriere

�n viitor, formele de via?? cunoscute sub numele de Gadoll au ap?rut brusc ca o amenin?are la adresa umanit??ii. Ultimii oameni supravie?uitori de pe P?m�nt se limiteaz? la Tank, un district inferior din uria?a fort?rea?? mobil? Deca-Dence. �n timp ce Gears care locuiesc la etajele superioare sunt r?zboinici care ies s? lupte ca parte a Puterii, majoritatea Tankerilor se mul?umesc s? ofere sprijin din partea din spate, m?cel�nd carnea G ?i �nt?rind ap?rarea. Natsume se num?r? printre cei care prefer? s? mearg? �n primele linii; nedescurajat? de bra?ul ei drept protetic, ea caut? s? se al?ture num?rului mic de solda?i Tanker care se al?tur? Gears �n lupt?. Dar, �n ciuda colegilor ei de la orfelinat, fiecare prime?te sarcinile lor de munc?, �nrolarea lui Natsume la Putere r?m�ne neaprobat?. �ntre timp, ea �ncepe o slujb? ca cur???tor �ntr-o echip? de reparare a armurii condus? de Kaburagi, cu nasul dur ?i apatic, care pare s? fie mai mult dec�t las? el. De?i ini?ial rece fa?? de subordonatul s?u idealist, el recunoa?te imediat �n ea poten?ialul de a deranja status quo-ul lumii. �n calitate de noul mentor al lui Natsume, Kaburagi o preg?te?te pentru rolul special ?i unic de bug care schimb? jocul �n sistem. [Scris de MAL Rewrite]
Ep.
Titlu
Tip
Postat