Summer 2020

Gibiate

Studio elle
12 episodes · Anime Complet Gibiate, , ジビエート
-.--

Povestea are loc �n Japonia. Anul este 2030 ?i P?m�ntul a fost complet invadat de o boal? viral? numit? �Gibia� care transform? oamenii infecta?i �n diferi?i mon?tri, �n func?ie de v�rst?, sex ?i ras?. Un samurai ?i o ninja din perioada Edo timpurie c?l?toresc �mpreun? �n timp ?i ajung �ntr-o Japonie ruinat? pentru a ajuta un profesor care lucreaz? la un remediu pentru virus. �mpreun?, se lupt? cu nenum?ra?i mon?tri Gibia, haiduci ?i al?i du?mani �nver?una?i �n c?l?toria lor pentru a salva omenirea.

Great Pretender

Wit Studio
23 episodes · Anime Complet Great Pretender, ,
-.--

O serie de evenimente nefericite l-au determinat pe Makoto �Edamame� Edamura s? adopte via?a criminal? � ho? de buzunare ?i �n?el?torie pe al?ii pentru a-?i c�?tiga existen?a. Cu toate acestea, dup? ce a escrocat un turist aparent necunoscut, Makoto descoper? c? el a fost cel p?c?lit ?i, pentru a �nr?uta lucrurile, poli?ia �l urm?re?te acum. �n timp ce evadeaz?, se �nt�lne?te din nou cu turistul, care se dovede?te a fi un colegiu escrocher pe nume Laurent Thierry ?i ajunge s?-l urm?reasc? p�n? �n Los Angeles. �n �ncercarea de a-?i ap?ra titlul autoproclamat de �Cel mai mare escroc al Japoniei�, Makoto provoac? rivalul s? determine cel mai bun escroc. Accept�nd competi?ia, Laurent �i las? �n fa?a unui conac imens ?i sus?ine c? ?inta lor va fi cel mai mare ?ef al mafiei de pe Coasta de Vest. Trec�nd din ora?ul �n ora?, Great Pretender urm?re?te eforturile lui Makoto al?turi de vicleanul Laurent ?i de asocia?ii s?i colora?i �n lumea fraudei interna?ionale cu mize mari. Cur�nd, Makoto d? seama c? a ob?inut mai mult dec�t a t�rzit, deoarece abilit??ile sale autodeclarate sunt puse �n continuarea �ncerc?rii. [Scris de MAL Rewrite]

Kanojo, Okarishimasu

TMS Entertainment
12 episodes · Anime Complet I'd like to Borrow a Girlfriend, Kanokari, Kanojo, Okarishimasu, Rent-a-Girlfriend, 彼女、お借りします
-.--

Kazuya Kinoshita este o student? �n v�rst? de 20 de ani, care are o iubit? minunat?: str?lucitoarea ?i �nsorit? Mami Nanami. Dar brusc, nu o face. F?r? avertisment, Mami se desparte de el, l?s�ndu-l cu inima zdrobit? ?i singur. C?ut�nd s? calmeze durerea, el angajeaz? o prieten? de �nchiriat printr-o aplica?ie online. Partenerul s?u este Chizuru Mizuhara, care prin frumuse?ea ei f?r? egal ?i comportamentul dr?gu?, reu?e?te s? c�?tige afec?iunea lui Kazuya. Dar dup? ce a citit experien?e similare pe care le-au avut al?i care ave?i nevoie cu Chizuru, Kazuya crede c? z�mbetul ei cald ?i personalitatea grijulie au fost doar un act de jucat cu inima lui, iar el o apreciaz? prost. Agravat?, Chizuru �l condamn? pentru ipocrizia lui neru?inat?, dezv?luind adev?rata ei perspicace ?i temperament fierbinte. Acest schimb unilateral este �ntrerupt, totu?i, c�nd Kazuya afl? c? bunica lui s-a pr?bu?it. Se n?pustesc spre spital ?i o g?sesc pe bunica lui Kazuya deja �n stare bun?. Derutat? de prezen?? lui Chizuru, ea �ntreab? cine ar putea fi aceast? fat?. La un impuls, Kazuya a declarat prompt c? sunt iubi?i, for?�nd-o pe Chizuru s? joace rolul. Dar, cu Kazuya �nc? �nchis la rela?ia anterioar? cu Mami, c�t de mult poate acest client dificil ?i prieten de �nchiriere reticent? s? men?in? ac?iunea? [Scris de MAL Rewrite]

Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou

SILVER LINK.
13 episodes · Anime Complet The Misfit of Demon King Academy: History\'s Strongest Demon King Reincarnates and Goes to School with His Descendants, Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou, The Misfit of Demon King Academy, ????????? ???????????????????????????
-.--

In the distant past, a war between humans and demons brought about widespread chaos and bloodshed. To put an end to this seemingly endless conflict, Demon King Anos Voldigoad willingly sacrificed his life, hoping to be reborn in a peaceful future.nnIn preparation for their king\'s return, the demon race created the Demon King Academy, an elite institution tasked with determining Anos\' identity when he reawakens. He reincarnates two millennia later, but to his surprise, he soon learns that the level of magic in the world has drastically waned during his absence. Moreover, when he enrolls at the academy to reclaim his rightful title, he finds out that demonkind remembers him differently. His personality, his deeds, and even his legacy are all falsified�masked beneath the name of an impostor. This "lack" of common knowledge renders him the academy\'s outlier�a misfit never before seen in history.nnDespite these drawbacks, Anos remains unfazed. As he sets out to uncover those altering his glorious past, he takes it upon himself to make his descendants recognize that their ruler has finally returned.nn[Written by MAL Rewrite]

Peter Grill to Kenja no Jikan

Wolfsbane
12 episodes · Anime Complet Peter Grill to Kenja no Jikan, Peter Grill and the Philosopher's Time, ??????????????
-.--

Dup? ce a c�?tigat titlul de cel mai puternic r?zboinic din lume, Peter Grill ?i-a dovedit �n sf�r?it ?i este gata s? ia m�na iubitei sale seniori, frumoas? ?i inocent? Luvelia Sanctos. Peter se a?teapt? s? aib? o rela?ie s?n?toas? cu ea, �n ciuda unor obiec?ii din partea tat?lui ei. Din nefericire, acest vis se rupe rapid pe m?sur? ce vestea despre marea sa victorie se r?sp�nde?te printre femeile din alte rase - c?pc?uni, orci, elfi ?i altele - unii dintre ei chiar lupt? pentru s?m�n?a lui pentru a produce urma?i binecuv�nta?i cu puterea lui. Pentru a evita s? tr?deze �ncrederea iubitei sale Luvelia ?i s? provoace scandal, Peter se str?duie?te s? evite avansurile salace ale altor femei. Cu toate acestea, a realiza o asemenea isprav? cu at�t de multe femei atr?g?toare pe urmele lui este mai u?or de spus dec�t de f?cut. [Scris de MAL Rewrite]

The God of High School

MAPPA
13 episodes · Anime Complet GOHS, The God of High School (TV), The God of High School, The God of High School, THE GOD OF HIGH SCHOOL ?????????????
-.--

A �nceput turneul �Dumnezeul liceului�, c?ut�nd cel mai mare lupt?tor dintre liceenii coreeni! Sunt permise toate stilurile de arte mar?iale, armele, mijloacele ?i metodele de ob?inere a victoriei. Premiul? O dorin?? pentru orice dore?te de c�?tig?tor. Expertul �n taekwondo Jin Mo-Ri este invitat s? participe la competi?ie. Acolo se �mprietene?te cu specialistul �n karate Han Dae-Wi ?i cu spadasina Yu Mi-Ra, care ambii au intrat din motive personale. Mo-Re?ti c? niciun adversar nu va mai fi la fel ?i c? meciurile vor fi cele mai nemiloase pe care le-a luptat vreodat? �n via?a lui. Dar, �n loc s? fie �ngrijorat, aceast? perspectiv? �l entuziasmeaz? peste tot. Un secret se afl? sub fa?ada unui test transparent de pricepere la lupt? pe care se pretinde c? este turneul � unul �n care candidatul politic coreean Park Mu-Jin urm?re?te fiecare lupt? cu ochi a?tepta?i ?i �nfometa?i. Mo-Ri, Dae-Wi ?i Mi-Ra sunt pe cale s? descopere ce �nseamn? cu adev?rat s? devii Zeul Liceului. [Scris de MAL Rewrite]

Deca-Dence

Nut
12 episodes · Anime Complet Deca-Dence, , ?????
-.--

�n viitor, formele de via?? cunoscute sub numele de Gadoll au ap?rut brusc ca o amenin?are la adresa umanit??ii. Ultimii oameni supravie?uitori de pe P?m�nt se limiteaz? la Tank, un district inferior din uria?a fort?rea?? mobil? Deca-Dence. �n timp ce Gears care locuiesc la etajele superioare sunt r?zboinici care ies s? lupte ca parte a Puterii, majoritatea Tankerilor se mul?umesc s? ofere sprijin din partea din spate, m?cel�nd carnea G ?i �nt?rind ap?rarea. Natsume se num?r? printre cei care prefer? s? mearg? �n primele linii; nedescurajat? de bra?ul ei drept protetic, ea caut? s? se al?ture num?rului mic de solda?i Tanker care se al?tur? Gears �n lupt?. Dar, �n ciuda colegilor ei de la orfelinat, fiecare prime?te sarcinile lor de munc?, �nrolarea lui Natsume la Putere r?m�ne neaprobat?. �ntre timp, ea �ncepe o slujb? ca cur???tor �ntr-o echip? de reparare a armurii condus? de Kaburagi, cu nasul dur ?i apatic, care pare s? fie mai mult dec�t las? el. De?i ini?ial rece fa?? de subordonatul s?u idealist, el recunoa?te imediat �n ea poten?ialul de a deranja status quo-ul lumii. �n calitate de noul mentor al lui Natsume, Kaburagi o preg?te?te pentru rolul special ?i unic de bug care schimb? jocul �n sistem. [Scris de MAL Rewrite]

Koi to Producer: EVOL�LOVE

MAPPA
12 episodes · Anime Complet Love and Producer, Koi to Producer: EVOL�LOVE, Mr Love: Queen\'s Choice, ?????????~EVOL�LOVE~
-.--

After her father passed away, a young woman inherited his production company, Miracle Entertainment, along with its most successful program, "Miracle Finder." In recent years, however, the show has fallen off the radar and it is now mostly forgotten. In an attempt to save the show from being canceled, this young woman desperately tries to look for a unique topic to use as inspiration. She finds it in the form of "Evol," a mysterious gene that has granted certain people special powers and is considered the next step in human evolution. But, as marvelous as this gene seems, its existence may lead to an unstoppable battle between humans for survival.nnHowever, as she becomes more entangled with the strange world of the "Evolvers," her life is suddenly disturbed by the arrival of four men: the cheerful idol Kira; the neuroscientist and Loveland University professor, Simon; the stoic CEO of Loveland Financial Group and Miracle Entertainment\'s benefactor, Zen; and her high school upperclassman Haku, a former delinquent now working as a police officer.nnAs strange incidents begin to plague the city, will she be able to find out the truth about the "Evol" or "Black Swan," the organization behind numerous attacks from "Evolvers" and possibly connected to her father\'s death? What is her part to play in its plan, and how are the men around her connected to it all?nn[Written by MAL Rewrite]