13/?
656
?
Made in Abyss
Postat de: lele0099
Adaugat la: 04/08/2022

Descriere

Abys � o pr?pastie deschis? care se �ntinde �n ad�ncurile p?m�ntului, plin? de creaturi misterioase ?i relicve dintr-un timp demult trecut. Cum a ajuns s? fie? Ce se afl? �n partea de jos? Nenum?ra?i indivizi curajo?i, cunoscu?i sub numele de Scafandri, au c?utat s? rezolve aceste mistere ale Abisului, cobor�nd f?r? team? �n t?r�murile sale cele mai �ntunecate. Cei mai bine ?i mai curajo?i dintre Scafandri, Fluierele Albe, sunt saluta?i drept legende de cei care v? �ngrijesc s? r?m�n? la suprafa??. Riko, fiica disp?rutei White Whistle Lyza the Annihilator, aspir? s? devin? ca mama ei ?i s? exploreze cele mai �ndep?rtate p?r?i ale Abisului. Cu toate acestea, ea �ns??i, doar o novice Red Whistle, i se permite doar s? cutreiere cel mai sus strat. Chiar ?i a?a, Riko are o �nt�lnire �nt�mpl?toare cu un robot misterios cu aspectul unui b?iat obi?nuit. Ea vine s?-l numeasc? Reg, iar el nu aminte?te despre evenimentele care au precedat descoperirea lui. Sigur c? tehnologia pentru a crea Reg trebuie s? vin? din ad�ncul Abisului, cei doi decid s? se aventureze �n pr?pastie pentru a-?i recupera amintirile ?i a vedea fundul gropii mari cu propriile lor ochi. Cu toate acestea, ei nu ?tiu de realitatea dur? care este adev?rata existen?? a Abisului. [Scris de MAL Rewrite]
Ep.
Titlu
Tip
Postat