12/?
1054
?
Visual Prison
Postat de: lele0099
Adaugat la: 04/08/2022

Descriere

Vampirii au existat de secol ?i tr?iesc sub st?p�nirea Lunii Stacojii. O dat? pe an are loc �Visual Prison�, o competi?ie visual kei �n care vampirul care c�nt? cel mai frumos c�ntec este d?ruit cu mare putere de c?tre Luna Stacojie. �n fruntea competi?iei se afl? ECLIPSE � campioni �n vigoare care sus?in ordinea de stabilitate ?i LOST EDEN � un grup care caut? c? cei mai puternici ar trebui s? conduc?. Ange Yuki este un b?iat singuratic, care nu are �ncredere �n capacitatea sa de a c�nta. Se mut? la Harajuku �n c?utarea unui muzician pe care �l idolatrizeaz?, dar �n timpul c?ut?rii sale, se �ncurc? �ntr-o mul?ime de ciocniri live dintre ECLIPSE ?i LOST EDEN. Etapele lor fascinante �l uimesc, dar el se pr?bu?e?te �n cur�nd, �nvins de pofta de s�nge. Rec?p?t�ndu-?i cuno?tin?a, Ange se treze?te grija lui Guiltia �Guil� Brion, muzicianul pe care admira, ?i afl? c? este un dhampir � jum?tate �n om, jum?tate vampir. �n timp ce Ange are acum privilegiul de a participa la viitoarea �nchisoare vizual?, Guil explic? c? nu i se va al?tura �n acest efort. �ntre timp, Ange �l �nt�lne?te pe Robin Laffite, un str?in din Anglia care este �ndr?gostit de vocea sa uimitoare c�nt?toare. Odat? cu ziua competi?iei care se strecoar? �ncet, Ange trebuie s? alc?tuiasc? o unitate capabil? �ntr-o curs? captivant? contra cronometru. [Scris de MAL Rewrite]
Ep.
Titlu
Tip
Postat