14/?
65
?
World Trigger 3rd Season
Postat de: EuNagato
Adaugat la: 03/08/2022

Descriere

La sediul Agen?iei de Ap?rare a Frontierei, r?zboaiele B-Rank sunt �n desf??urare, deoarece fiecare echip? lupt? intens pentru a-?i asigura un loc �n viitoarea Misiune Away. De?i Osamu Mikumo ?i restul Tamakoma-2 au reu?it p�n? acum, rundele finale le vor cere s? dep??easc? cu multe abilit??i limitate lor actuale. Lu�nd un nou membru talentat, echipa �ncepe s? se antreneze ?i s? dezvolte noi strategii, dar, pe fondul acestor eforturi, echipa este zguduit? de o disput? aprins? � o grij? le-ar putea pune �n dimensiunea Vecinului. [Scris de MAL Rewrite]

Credite