Spring 2022

Ao Ashi

Production I.G
24 episodes · Anime Complet Ao Ashi, Aoashi, アオアシ
-.--

�ntr-un ora? rural lini?tit, lumina reflectoarelor unei echipe locale de fotbal de liceu se afl? pe un juc?tor: Ashito Aoi. Cunoscut pentru mi?c?rile sale imprevizibile ?i stilul de joc egocentric, este singura putere care s? �mping? echipa printr-un turneu preliminar important liceu. Cu toate acestea, seria lor de victorii este de scurt? durat? � un adversar �l face pe Ashito s?-?i piard? cump?tul ?i s? ac?ioneze violent, duc�nd la eliminarea lui din restul jocului. F?r? juc?torul lor vedet?, echipa este rapid eliminat? din turneu. A?a cum crede c? toat? speran?a este pierdut?, Ashito este abordat de un antrenor al echipei de tineret pe nume Tatsuya Fukuda, care simte poten?ialul �n el, iar Fukuda �l invit? la probe la Tokyo. �ntr-un cadru necunoscut, �nconjurat de talent, Ashito trebuie s? scoat? tot ce e mai bun din abilit??ile sale de a se dovedi ?i de a-?i asigura ceea ce ar putea fi o carier? care poate schimba via?a. [Scris de MAL Rewrite]

Gunjou no Fanfare

Lay-duce
13 episodes · Anime Complet Gunjou no Fanfare, Fanfare of Adolescence, 群青のファンファーレ
-.--

�n Japonia, pariurile pe curse de cai sunt una dintre pu?inele forme legale de jocuri de noroc; astfel, cursele publice au devenit o parte interesant? a culturii japoneze. �n acest sport, o persoan? care c?l?re?te un cal ?i concureaz? �n curse este numit? joceu � exact ceea ce Yuu Arimura aspir? s? fie. Inspirat dup? ce a asistat la un derby, idol Yuu, �n v�rst? de 15 ani, ?ocheaz? �ntreaga na?iune c�nd p?r?se?te industria divertismentului pentru a se ap?ra la o ?coal? prestigioas? de curs de cai. �nc�ntat s?-?i urm?reasc? cea mai recent? pasiune, el se leag? treptat de noi s?i colegi de clas? � precum talentatul Shun Kazanami ?i siguran?a Amane Grace � care sunt fiecare unic �n felul s?u. De?i calea din fa?? poate fi plin? de obstacole, Yuu este hot?r�t s?-?i urm?reasc? scopul final de a deveni una cu calul s?u. [Scris de MAL Rewrite]

Yuusha, Yamemasu

EMT Squared
12 episodes · Anime Complet Yuuyame, Yuusha, Yamemasu, I'm Quitting Heroing, 勇者、辞めます
-.--

C�nd Regina Demonilor Echidna �ncepe invadarea t?r�mului uman, oamenii apeleaz? la eroul Leo Demonheart pentru a-i proteja. Binecuv�ntat cu o putere de netrecut, Leul respinge cu u?urin?? armata lui Echidna, salv�nd astfel lumea. Dar, �n loc de recuno?tin?? sau admira?ie, Leul este �nt�mpinat cu dispre? ?i dispre? din partea semenilor s?i, care se tem de puterea lui cople?itoare ?i cred c? poate duce �n cele din urm? la moartea umanit??ii. Alungat din regatul pe care �l numea c�ndva acas?, Leo r?t?ce?te f?r? ?int? prin p?m�nt p�n? c�nd, �ntr-o zi, aude zvonuri despre eforturile Echidnei de a-?i reconstrui armata. �n speran?a c? acel demon l-ar putea accepta ca pe un aliat, se �ntoarce la castelul reginei demonilor ?i �i ofer? ajutorul lui Echidna. Desigur, Echidna �l respinge imediat. Totu?i, nu toat? speran?a este pierdut?, deoarece Leo reu?e?te s?-i conving? pe cei patru generali ai Echidnei s?-l lase s? lucreze �n secret sub supravegherea lor. �mbr?c�nd identitatea unui cavaler �ntunecat mascat pe nume Onyx, Leo rezolv? problemele armatei demonilor una c�te una � creeaz? treptat calitatea vie?ii �n jurul castelului. Mai presus de orice, �ns?, Leul vrea s? ating? un singur obiectiv: s? afle de ce Echidna a �nceput r?zboiul �n primul r�nd. [Scris de MAL Rewrite]

Tomodachi Game

Okuruto Noboru
12 episodes · Anime Complet Friends Game, Tomodachi Game, Tomodachi Game, トモダチゲーム
-.--

Elevul de liceu Yuuichi Katagiri pre?uie?te cercul apropiat de prieteni, compus din patru colegi de clas?: Yutori Kokorogi, Shiho Sawaragi, Makoto Shibe ?i Tenji Mikasa. Cu toate acestea, c�nd fondurile pentru urm?toarea excursie ?colar? sunt furate, incidentul �i face pe Shiho ?i Makoto � care fuseser? �ns?rcina?i s? colecteze banii � s? se distan?eze de restul clasei lor. La scurt timp dup?, Yuuichi ?i prietenii s?i sunt �n?ela?i s? se �nt�lneasc? ?i sunt l?sa?i incon?tien?i de atacatori necunoscu?i. Dup? trezire, grupul se treze?te �nchis �ntr-o camer? alb? cu figura controversat? Manabu-kun, care dezv?luie c? unul dintre cei cinci i-a adunat pentru a-?i stinge datoria personal? de dou?zeci de milioane de yeni. Pentru a pl?ti suma, ei trebuie s? participe la o varietate de jocuri psihologice care vor testa adev?rata natur? a prieteniei ?i umanit??ii lor. Suferi?i ?i izola?i de lumea exterioar?, Yuuichi ?i prietenii s?i trebuie s? coopereze pentru a finaliza jocurile. Dar pe m?sur? ce sentimentele lor ascunse ?i trecutul problematic �ncep s? ias? la suprafa??, leg?tura lor aparent de ne�ntrerupt se poate spulbera �n cur�nd �n buc??i ireparabile. [Scris de MAL Rewrite]

Tate no Yuusha no Nariagari Season 2

Kinema Citrus
13 episodes · Anime Complet Tate no Yuusha no Nariagari 2nd Season, Tate no Yuusha no Nariagari Season 2, The Rising of the Shield Hero Season 2, 盾の勇者の成り上がり Season2
-.--

Cu un alt val �ntr-o s?pt?m�n?, Naofumi Iwatani ?i partidul lui nu au timp de pierdut. Cu toate acestea, c�nd familiarii liliecilor fac raid �n satul Lurolona ?i num?r?toarea invers? a Valului se opre?te, cei Patru Eroi Cardinali se reunesc cu regina, Mirelia Q Melromarc, pentru un briefing rapid. Regina presupune c? �nt�mpl?rile ciudate sunt legate de ?estoasa Spirit � o creatur? amenin??toare care s-a trezit din somn, �napoi pentru a provoca ravagii din nou. Este conceput un plan pentru a pune ?estoasa Spirit la odihn? � dar dintre cei patru b?rba?i, doar blestematul Erou al Scutului accept? s? ajute. [Scris de MAL Rewrite]

Spy x Family

Wit Studio
12 episodes · Anime Complet Spy x Family, , SPY×FAMILY
-.--

Politicienii corup?i, na?ionali?tii frene?i ?i alte for?e bellicioase pun �n pericol �n mod constant stratul sub?ire al p?cii dintre ??rile vecine Ostania ?i Westalis. �n ciuda comploturilor lor, renumitul spion ?i maestru al deghiz?rii �Twilight� �n �ndeplinirea misiunilor periculoase una dup? alta, �n speran?a c? niciun copil nu va trebui s? experimenteze ororile r?zboiului. �n plinul ora?ului Ostanian Berlint, Twilight poart? pseudonimul �Loid Forger�, o estimare psihiatru. Cu toate acestea, adev?rata sa inten?ie este de a aduna informa?ii despre proeminentul politician Donovan Desmond, care apare rar �n public la ?coala fiilor s?i: prestigioasa Academia Eden. Cer�nd ajutorul func?ionarului nec?s?torit al prim?riei Yor Briar pentru a-i ac?iona ca so?ie ?i adopt�nd-o pe curioasa orfan? Anya, �n v�rst? de ?ase ani, drept fiic?, Loid pune �n aplicarea planului principal. O va accepta pe Anya la Eden Academy, unde Loid sper? c? va excela ?i s?-i dea ocazia s?-l cunoasc? pe Donovan f?r? a trezi suspiciuni. Din nefericire pentru Loid, chiar ?i un b?rbat cu talentul s?u are probleme s? joace figura unui tat? ?i so? iubitor. ?i la fel cum Loid propriile ascunde adev?rate identitate, Yo � care este un a?asin subteran cunoscut sub numele de �Pri?esa spinilor� � ?i Anya � o speran?? care poate citi �n g�ndurile oamenilor � nu au g�nd s?-?i dezv?luie nicio secret. De?i aceast? familie perfect? se �ntemeiaz? pe �n?el?ciune, Falsificatorii ajung s? �n?eleag? treptat c? dragostea pe care o �mp?rt??e?te fa?? de cel?lalt prevaleaz? pe toate celelalte. [Scris de MAL Rewrite]

Shijou Saikyou no Daimaou, Murabito A ni Tensei suru

SILVER LINK.
12 episodes · Anime Complet The Greatest Maou is Reborned to Get Friends, Shijou Saikyou no Daimaou, Murabito A ni Tensei suru, The Greatest Demon Lord Is Reborn as a Typical Nobody, 史上最強の大魔王、村人Aに転生する
-.--

Fiind cea mai puternic? entitate din toate timpurile, Lordul Demon Varvatos crede c? via?a este un sfor?it mare. C�nd ia lucrurile �n propriile m�ini ?i decide s? se re�ncarneze, s? calibreze puterea magic? pentru a fi perfect medie. Dar nu ar fi putut prezice c? toat? lumea din lumea modern? ar fi slab? ca naiba, ceea ce �nseamn? c? este total cople?it �nc? o dat?! Ren?scut sub numele de Ard, el are doamne care st?p�nesc peste el, familia regal? rug�ndu-l s? devin? urm?torul rege ?i un fost servitor care insist? s?-l omoare?! Dar Ard are o minte unic? ?i nu se va opri la nimic pentru a-?i atinge scopul final! (Sursa: Yen Press)

Otome Game Sekai wa Mob ni Kibishii Sekai desu

ENGI
12 episodes · Anime Complet Otomege Sekai wa Mob ni Kibishii Sekai desu, Mobseka, Otome Game Sekai wa Mob ni Kibishii Sekai desu, Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs, 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です
-.--

?antajat s? joace un simulator de �nt�lnire �ntr-un matriarhat, un b?rbat obi?nuit trebuie s? suporte lumea insuportabil? ?i �ncurcat? p�n? c�nd �ndep?rteaz? jocul. Dup? nenum?rate zile de m?cinare, reu?e?te �n sf�r?it s? �nving?, dar jocul lui hardcore are un pre?: lipsa extrem? de somn ?i foamea. �n timp ce se �ndreapt? spre magazin pentru a rezolva una dintre aceste probleme, b?rbatul se pr?bu?e?te pe sc?ri ?i cade incon?tient, doar ca s? se trezeasc? cu cea mai proast? �n?elegere posibil? - el a fost re�ncarnat �n joc ca personajul mafiot Leon Fou Bartfort. Acum prins �ntr-o lume pe care o dispre?uie?te, Leon trebuie s?-?i foloseasc? cuno?tin?ele despre joc pentru a naviga prin complot �n siguran?? ?i pentru a se sus?ine �ntr-o societate �n care ?ansele sunt foarte grele �mpotriva lui. [Scris de MAL Rewrite]

Mahoutsukai Reimeiki

Tezuka Productions
13 episodes · Anime Complet Mahoutsukai Reimeiki, The Dawn of the Witch, 魔法使い黎明期
-.--

De?i frecventeaz? Academia Regal? de Magie din Regatul Wenias, Sable are cele mai proaste note din toat? ?coal?. Deoarece nu are amintiri din timpul s?u �nainte de a merge la institu?ie, c�nd directorul Albus �i �ncredin?eaz? un regim special de antrenament �n sud, Sable o accept? cu ner?bdare. Al?turi de Vr?jitoarea Zorilor, Roux Cristasse; Holt, o fat? uman? cu coarne; ?i Kudd, o ?op�rl? Beastfallen, Sable trebuie s? �nfiin?eze un sat de vr?jitoare �ntr-o regiune �n care sentimentul anti-vr?jitoare r?m�ne puternic. �n timpul c?l?toriei lor, cvartetul evit? fo?tii membri ai Dia Ignis Arbiters � un grup de v�n?tori de vr?jitoare renumite pentru uciderea vr?jitoarelor ?i a civililor deopotriv?. �n urm? cu cinci ani, organiza?ia lor a fost desfiin?at? ?i i s-a acordat amnistia odat? cu sf�r?itul r?zboiului dintre Biseric? ?i vr?jitoare, dar membrii lor �nc? z?bovesc ?i sunt gata s? captureze orice magi pe care �i �ngrijesc �nt�lnesc. Din fericire, cu Staff-ul lui Roux din Ludens, �devoratorul de vr?jitoare� ?i oferta nelimitat? de magie a lui Sable, grupul poate fi capabil s?-?i �ndeplineasc? misiunea pentru Albus. Dac? nu, lui Sable despre magie ?i academie vor fi luate, iar el nu va r?m�ne cu nimic care s?-l ghideze c?tre magul cu p?rul argintiu care l-a salvat primul. [Scris de MAL Rewrite]

Koi wa Sekai Seifuku no Ato de

Project No.9
12 episodes · Anime Complet Koiseka, Koi wa Sekai Seifuku no Ato de, Love After World Domination, 恋は世界征服のあとで
-.--

Fudou Aikawa ?i Desumi Magahara tocmai au �nceput s? se �nt�lneasc?, dar nimeni nu are voie s? ?tie! Poreclit �Gelato ro?u�, Fudou este liderul �Gelato 5�, un grup de eroi dedicati protej?rii Japoniei. Pe de alt? parte, �Pri?esa Secer?toarea� Desumi este unul dintre liderii combatan?i ai �Gekko�, o societate secret? diabolic? aplecat? pe domina?ia lumii ?i considerat? cel mai mare du?man al lui Gelato 5. �n timp ce se prefa?? a fi du?mani de moarte, Fudou ?i Desumi se strecoar? din lupt? pentru a petrece timp �mpreun?. �n ciuda lipsei de experien?? �n ceea ce prive?te dragostea, Fudou ?i Desumi se str?duiesc s? fac? rela?ia lor s? func?ioneze, evit�nd �n acela?i timp suspiciunile lor. Cu loialit??i �mp?r?ite �ntre ele ?i p?r?ile lor respective, cuplul va trebui s? stea �n gard? dac? vor s?-?i p?streze dragostea secret? fa?? de restul lumii. [Scris de MAL Rewrite]

Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima Isekai e Odekakechuu

Studio Kai
12 episodes · Anime Complet Skeleton Knight going out to the parallel universe, Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima Isekai e Odekakechuu, Skeleton Knight in Another World, 骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中
-.--

�ntr-o zi, un juc?tor a jucat jocuri video p�n? a adormit... iar c�nd s-a trezit, s-a trezit �n lumea jocurilor � ca un schelet! Echipat cu armele ?i armura puternic? ale avatarului s?u, dar p?strat cu aspectul s?u scheletic �nfrico??tor, Arc trebuie s?-?i g?seasc? un loc �n acest nou p?m�nt fantastic. Toate speran?ele sale pentru via?a lini?tit? sunt spulberate c�nd se �nt�lne?te cu un frumos r?zboinic elf, pun�ndu-l �ntr-o c?l?torie plin? de conflict ?i aventur?. (Sursa: Seven Seas Entertainment)

Kawaii dake ja Nai Shikimori-san

Doga Kobo
12 episodes · Anime Complet Shikimori's Not Just a Cutie, Miss Shikimori is not just cute, That Girl Is Not Just Cute, Kawaii dake ja Nai Shikimori-san, Shikimori's Not Just a Cutie, 可愛いだけじゃない式守さん
-.--

Yuu Izumi duce o via?? de liceu plin? cu o �nt�mplare dup? alta. Oric�t de improbabil? ar fi situa?ia, evenimentele nefericite �l lovesc la fiecare pas. Av�nd un astfel de noroc teribil, Izumi intr? �n al doilea an cu o singur? dorin?? �n minte - s? petreac? mai mult timp cu iubita lui afectuoas?, Micchon Shikimori. Dr?gu?, atletic ?i grijuliu, Shikimori este extrem de popular la ?coala lor. Dar de c�nd au �nceput s? se �nt�lneasc? acum un an, Izumi a fost martor la o latur? surprinz?toare a iubitei sale, de altfel adorabile: atunci c�nd apare nevoia, ea devine incredibil de cool! Nenorocirile sunt u?or de evitat atunci c�nd ea este acolo pentru a-l proteja cu privire la uimitoare pe fa??. Fermec?toare din toate punctele de vedere, ea nu �nceteaz? s?-i fac inima s? s?r? o b?taie. Oric�t nefericit ar fi Izumi este sigur c? va vedea zilele de sf�r?it, datorit? dr?g?la?ului, dar mi?or Shikimori. [Scris de MAL Rewrite]

Kono Healer, Mendokusai

Jumondo
12 episodes · Anime Complet This Healer's a Handful, Kono Healer, Mendokusai, Don't Hurt Me, My Healer!, このヒーラー、めんどくさい
-.--

�ntr-o lume �n care invaziile mon?trilor sunt rampante ?i frecvente, a fi aventurier �ntr-o petrecere este considerat? una dintre cele mai dezirabile slujbe pentru onoarea ?i faima pe care le ofer?. Dorind s?-?i fac? un nume, un t�n?r r?zboinic uman pe nume Alvin inten?ioneaz? s?-?i �nceap? cariera complet�nd o solicitare de nivel sc?zut pentru breasl?. Pe drum, Alvin se confrunt? cu un urs magic ?i se treze?te imediat �n criz?. Din fericire, un vindec?tor elf �ntunecat, pe nume Karla, se apropie ?i �l �ntreab? dac? Alvin are nevoie de asisten?? � fiind aparent ignorant de situa?ie din fa?a ochilor ei. Dup? o discu?ie complicat? inutil? de personalitate absurd? de excentric? a Karlei, Alvin o convinge cumva s?-l ajute. Din p?cate, �n loc s?-l vindece, ea arunc? accidental un blestem: dac? Alvin se abate prea mult de ea, el va muri. �n ciuda faptului c? a fost for?at s? o �nso?e?te pe Karla p�n? c�nd blestemul este rupt, Alvin r?m�ne ferm �n ambi?ia s? devin? un aventurier cu drepturi depline. Cu un partener al?turi, c?l?toria c?tre obiectivul s?u poate deveni mai u?oar? � sau mai grea � �n func?ie de capriciile Karlei. [Scris de MAL Rewrite]

Deaimon

Encourage Films
12 episodes · Anime Complet Deaimon, Deaimon: Recipe for Happiness, であいもん
-.--

Nagomu Irino se �ntoarce la casa sa din Kyoto pentru prima dat? �n zece ani, c�nd tat?l s?u este internat �n spital. Nagomu este dornic s? preia Ryokushou, magazinul de dulciuri japonez al familiei, dar i s-a cerut �n schimb s? fie o figur? tat? a lui Itsuka Yukihira, fata pe care toat? lumea o nume?te succesoare. (Sursa: Manga Translation Battle)

Aharen-san wa Hakarenai

Felix Film
12 episodes · Anime Complet Aharen Is Indecipherable, Aharen-san wa Hakarenai, Aharen-san wa Hakarenai, ???????????
-.--

Beginning his first year of high school, all Matsuboshi Raidou wants is to make friends�starting with the cute, tiny, and soft-spoken Reina Aharen, who sits right next to him in class. Unbeknownst to Raidou, Reina shares the same sentiment, but she has a problem. Awkward and timid, Reina is incapable of determining how chummy she has to be when approaching a person.nnDue to Reina\'s complete inability to gauge personal space, the two struggle to spark their unlikely friendship, as even the simplest tasks like talking seem impossible for them. But despite the countless yet pointless challenges that hinder the pair, the overly imaginative Raidou will do whatever it takes to befriend the indecipherable Reina.nn[Written by MAL Rewrite]

Build Divide: Code White

LIDENFILMS
12 episodes · Anime Complet Build Divide: #000000 2nd Season, Build Divide: Code Black 2nd Season, Build Divide: #FFFFFF, Build Divide: Code White, Build Divide -#FFFFFF- Code White, ??????? -#FFFFFF(???????)-
-.--

Second season of Build Divide.

Summertime Render

OLM
25 episodes · Anime Complet Summertime Render, Summer Time Rendering, ?????????
-.--

De la moartea p?rin?ilor s?i, Shinpei Ajiro tr?ise cu familia Kofune ?i cu cele dou? fiice ale lor - Mio ?i Ushio. De?i apoi ?i-a p?r?sit insula natal? pentru a-?i continua educa?ia �n Tokyo, Shinpei se �ntoarce dup? ce Ushio se �neac? tragic �n timpul �ncerc?rii de salvare a unei feti?e. �n timpul �nmorm�nt?rii, cel mai bun prieten al s?u �l informeaz? despre v�n?t?ile g?site �n jurul g�tului lui Ushio, pun�nd la �ndoial? cauza mor?ii ei. Suspect�nd c? a avut loc o crim?, Shinpei reevalueaz? evenimentele recente, dar incidente ciudate continu? s? se produc?. Oamenii care dispar ?i alte �nt�mpl?ri inexplicabile �l fac pe Mio s?-?i aminteasc? o veche poveste popular? care se refer? la entit??ile numite �Umbre�, care poate s? nu fie �n �ntregime fantezie. Se presupune c? o �nt�lnire cu Umbra cuiva preveste?te moartea iminent? a persoanei. �nfrunt�nd partea �ntunecat? a insulei Hitogashima, Shinpei se opune destinului s?u sumbru pentru a �ndeplini voin?a final? a lui Ushio - de a-l proteja pe Mio. [Scris de MAL Rewrite]

Komi-san wa, Comyushou desu. 2nd Season

OLM
12 episodes · Anime Complet Komi-san wa, Communication Shougai desu. 2, Komi-san wa, Comyushou desu. 2nd Season, Komi Can't Communicate Season 2, ????????????? 2
-.--

Dup? un festival cultural interesant important, Shouko Komi ?i continu? efortul de a-?i face o sut? de prieteni al?turi de prietenul ?i colegul ei de clas? Hitohito Tadano. Pe m?sur? ce �ncepe iarna, cursului i se al?tur? elevul aparent delincvent Makoto Katai, care a lipsit din prima s?pt?m�n? de ?coal?. �n ciuda aspectului s?u intimidant, Katai are dificult??i �n a comunica cu ceilal?i ?i vrea doar s? se �mprieteneasc? cu colegii s?i. Pe m?sur? ce se formeaz? noi prietenii ?i se ad�ncesc cele actuale, rela?ia dintre Komi ?i Tadano �ncepe s? se schimbe, de?i nu neap?rat �n r?u. [Scris de MAL Rewrite]

Meitantei Conan: Zero no Tea Time

TMS Entertainment
6 episodes · Anime Complet Detective Conan: Zero no Tea Time, Meitantei Conan: Zero no Nichijou, Zero\'s Daily Life, Meitantei Conan: Zero no Tea Time, Detective Conan: Zero\'s Tea Time, ?????? ?????????????
-.--

Anime adaptation of the spin-off manga Meitantei Conan: Zero no Tea Time that focuses on the life of the triple agent as he attempts to keep all his different roles in check.

Black??Rock Shooter: Dawn Fall

Bibury Animation Studios
12 episodes · Anime Complet Black??Rock Shooter: Dawn Fall, , ?????????????? DAWN FALL
-.--

In the year 2062, Earth finds itself fiercely battling Artemis�an AI which rebelled against humankind following a grand-scale workforce automation project failure years prior. In the hope of winning the war, a group of three highly skilled human warriors is assembled, known as the guardians of humanity.nnEmpress, the last surviving guardian, wakes up alone in an empty research facility. Unable to recall anything from the past except a place called "Lighthouse No. 8," she begins to search for answers. It is not long before she discovers an impending threat from Artemis�and she is the sole person who can save the world from destruction.nn[Written by MAL Rewrite]